Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Hazánk alapjogvédelmi rendszere eddig is nagy hangsúlyt fektetett a személyes adatok védelmére, azonban 2018 májusa után a magyarországi adatvédelem jogi és intézményi történetében új szakasz kezdődött: véget ért az elsődleges nemzeti szabályozás uralma és egy egységes, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi rendelet – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679  EU rendelet (GDPR) – vette át a legfőbb (bár nem kizárólagos) szabályozó szerepét.

Kapcsolat – Adatvédelmi tisztviselő

Az érintettek a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogaik gyakorlásával összefüggésben, adatvédelmi incidensek bejelentése kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Tamás Henrietta
Címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 4. Infopark C épület
E-mail címe: adatvedelem@szfe.hu

TÁJÉKOZTATÓK:

Általános adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszerek alkalmazásáról

Adatkezelési tájékoztató álláspályázóknak

Adatkezelési tájékoztató felvételizőknek

Adatkezelési tájékoztató hallgatóknak

Adatkezelési tájékoztató kollégistáknak

Adatkezelési tájékoztató a sütikről

Űrlap a biztonsági események jelentéséhez

A Színház- és Filmművészeti Egyetem által igénybe vett adatfeldolgozók

Különös adatkezelési tájékoztatója digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszerek alkalmazásáról 

EGYEDI TÁJÉKOZTATÓK:

Ösztöndíjak elbírálásával kapcsolatos adatok kezelése

Az átláthatósági nyilatkozatban szereplő személyes adatok – adatkezelési tájékoztató

Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos szakmai dokumentáció – adatkezelési tájékoztató

Partnerekhez köthető magánszemélyek adatainak (nem strukturált) nyilvántartása – adatkezelési tájékoztató

A GDPR szerinti érintett jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedések nyilvántartása – adatkezelési tájékoztató

Felnőttképzéssel kapcsolatos adatkezelés – adatkezelési tájékoztató

FILMEU- adatkezelési tájékoztató

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos nyilvántartás – adatkezelési tájékoztató

Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos pénzügyi dokumentáció – adatkezelési tájékoztató