Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

KÖNYVTÁR
MUNKATÁRSAINK

Kottatár

Munkatársaink

Színház- és Filmművészeti Egyetem – Könyvtár, Kottatár és Médiatár

Kapcsolat – elérhetőségek

Takács Gabriella, könyvtárvezető

– Pályázat menedzsment, statisztikák, jelentések elkészítése
– Könyvtárinformatikai fejlesztések tervezése, könyvtári szolgáltatások építése
– Integrált könyvtári rendszer – hibajelzés, tesztelés
– Intézményközi kapcsolatok építése
– A könyvtár online elérhető felületeinek építése, karbantartása
– Gyakornokok, önkéntesek szervezése
– 4-es szintű intézményi MTMT adminisztráció

– Bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás – játékfilmek, Ódry Archívum fényképei)
– Olvasószolgálat, reklamációk, panaszok kezelése
– Könyvtárközi kölcsönzés, ODR ügyintézés
– Leltár, apasztás szervezése
Ódry Archívum – megrendelések intézése

Csónaki Boglárka, könyvtári adminisztáció
– Gyarapítás: könyvtári dokumentumok rendelése, érkeztetése, analitikus és csoportos leltárkönyv vezetése,
– KEF – folyóiratrendelés
– Könyvtári adminisztráció – Statisztikák, jelentések elkészítése, pályázati anyagok adminisztrációja, számlázással kapcsolatos adminisztráció
– Olvasószolgálati követeléskezelés, késedelmes kölcsönzések adminisztrációja
Ódry Archívum – megrendelések intézése
– Éves apasztás, leltározás adminisztrációja
– Részvétel a bibliográfiai rekordok elkészítésében
– Részvétel az olvasószolgálati ügyeletben
– 5-ös szintű MTMT adminisztráció

Tomkiss Tamás, könyvtáros
– Könyvtár – bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás)
– Könyvtári nyomtatott dokumentumokra vonatkozó gyarapítási javaslatok összeállítása
– Statisztikák, jelentések elkészítésében való részvétel
– Olvasószolgálat
– Irodalom- és színháztudományi tájékoztatás
– Könyvtári programok szervezése
– 5-ös szintű MTMT adminisztráció

Zaránd-Megay Nóra, kottatáros
– Kottatár – bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás)
Zenei nyomtatott dokumentumokra vonatkozó gyarapítási javaslatok összeállítása
– Statisztikák, jelentések elkészítésében való részvétel
– Olvasószolgálat
Zenetudományi és kottatári tájékoztatás
– Intézménytörténeti tájékoztatás kutatók számára
– 5-ös szintű MTMT adminisztráció

Lőrinczi Zsófia, médiatáros
– Médiatár – bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás – vizsgafilmek, vizsgák, vizsgaelőadások felvételei, Ódry Archívum fényképei)
– Játékfilmekre vonatkozó, színháztudományi, illetve vizuális művészeti témájú, nyomtatott gyarapítási javaslatok összeállítása
– Olvasószolgálat
– Statisztikák, jelentések elkészítésében való részvétel
– Színháztudományi és filmarchívumi
, médiatári tájékoztatás
– Könyvtárközi kölcsönzés, ODR ügyintézés

Ódry Archívum – képszerkesztés
– A könyvtár közösségi oldalának fejlesztése, karbantartása
– Vizuális megjelenéssel kapcsolatos feladatok
– 5-ös szintű MTMT adminisztráció

Önkéntesek

Galaba Irén, önkéntes, a könyvtár volt feldolgozó könyvtárosa
Talmácsi Alexa, önkéntes (2017 szeptemberétől 2019 tavaszáig)

Gyakornokok

2017

Harangi István, gyakornok, BME OMIKK (2017 nyarán és őszén 80 órában)
– Személynevek egységesítése, javítása

2018

Paola Piras, gyakornok Erasmus ösztöndíjjal, University of Cagliari (2018. április 12. – június 12.)
– Kottatár leltározása
Juhász Gergely, gyakornok, ELTE BTK (2018 őszén 60 órában)
– A korrepetitori kottaállomány elektronikus nyilvántartásának elkészítése

2019-2021

Solti Rebeka, gyakornok, ELTE BTK (2019 tavaszán 60 órában)
– A dedikált gyűjtemény új raktári jelzeteinek kialakítása, a pinceraktárban elhelyezett, bekötött időszaki kiadványok elektronikus nyilvántartásának előkészítése
Várszegi Virág, gyakornok, ELTE BTK (2019 tavaszán 60 órában)
– A dedikált gyűjtemény új raktári jelzeteinek kialakítása, a pinceraktárban elhelyezett, bekötött időszaki kiadványok elektronikus nyilvántartásának előkészítése
Schmelzer Norbert, gyakornok Soter-Line Oktatási Központ (2019 nyarán 150 órában)
– RFID címkézés
Vajda Tímea, gyakornok, BME OMIKK (2019 nyarán és őszén)
– A dedikált gyűjtemény új raktári jelzeteinek elkészítése, átvezetése az integrált könyvtári rendszerben
Tenczer Boróka, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén 60 órában)
– Kották analitikus leírása, VHS-1 – VHS-166 katalóguscédulák adatai alapján elektronikus nyilvántartás elkészítése
Grőb Diána Anett, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén 60 órában)
– O365 Stream-re feltöltött vizsgaelőadások nyilvántartásának ellenőrzése, korrekciója
Kolláth Sára, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén 60 órában)
– Személynevek egységesítése, javítása
Téglás Emma, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén és 2021 januárjában 45-45 órában)
– novellaantológiák analitikus leírása

2022

Balla Boglárka, gyakornok, ELTE BTK (2022 tavaszán 60 órában)
– A CD gyűjtemény leltározásának rögzítése és a bakelit állomány bibliográfiai rekordjainak előkészítése a Qulto integrált könyvtári rendszerben.

Közösségi szolgálatot végző diákok

Balogh Fruzsina, 2018
Kameniczky Máté, 2018-20
Gulyás Enikő, 2021
Szabó Daniella Viktória, 2021
Kafka Klaudia, 2021
Rácz Gergő, 2021
Gulyás Csaba, 2021
Borbély Dénes, 2021
Secchi Rebeka, 2021
Pánczél Bence Tamás, 2021

Köszönjük Dr. Knorrné Csányi Zsuzsának és Jankovich-Bésán Katalinnak, a könyvtár egykori vezetőinek, hogy a munkánkat segítő tapasztalataikat szívesen megosztják velünk továbbra is!