Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun
Slider

Mesterképzésre felvételiző jelentkezőinknek

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárás a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesterképzéseire történő jelentkezéssel párhuzamosan történik. Ennek során az egyetem azt vizsgálja, hogy a jelentkező végzettségei szintje és bemeneti szakja alapján felvehető-e a megjelölt képzésre. Az erre vonatkozó tájékoztatás és eljárás az egyes szakokhoz kapcsolódó Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) alapján történik:

Annak a jelentkezőnek, aki végzettségi szintje és bemeneti szakja alapján egyenesági bejövetelt jelentő előtanulmányokkal rendelkezik a kiválasztott szakra, nem kell benyújtania kreditelismerési kérelmét;

annak a jelentkezőnek, aki végzettségi szintje és bemeneti szakja alapján részben felel meg az előfeltételeknek, a választott mesterképzési szakra kreditelismerési kérelem elindítása szükséges;

az a jelentkező, aki végzettségi szintje és bemeneti szakja alapján nem teljesíti az előfeltételeket, kreditelismerési kérelmét el kell utasítani és a kérelmezőt a szakra történő jelentkezése esetében ki kell zárni a felvételi eljárásból.

Az SZFE-n meghirdetett mesterképzések bemeneti követelményeit tartalmazó dokumentumokat az alábbi linkeken találhatók:

Bemeneti követelmények

Kreditelismerési kérelem

A 2023/2024-as tanév őszi szemeszterére jelentkezőknél a kérelem benyújtására a felvételi vizsgák időszakában van lehetőség.

A kreditelismerési eljárást a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság (a továbbiakban: TKB) folytatja le a kérelem, vagy hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésétől számított 30 napon belül.

A kreditelismerési eljárás szolgáltatásnak minősül, amelynek díja szakonként 6.000.- Ft. Az eljárás lefolytatásához Egyetemünknek számlát kell kiállítania, ehhez pedig a jelentkezőnek előzetesen szükséges a szamlafogadas@szfe.hu címre megküldenie a következő adatokat: név, állandó lakcím, szak, amelyre jelentkezik. A felvételiző a számlát elektronikus úton kapja kézhez, ami alapján már utalni tud.

A Kreditelismerési eljárás-t csak a sikeres 2. forduló után kérjük kezdeményezni, tehát a szakra történő jelentkezéskor még nem kell sem számlát kérni, sem utalni, sem bármilyen dokumentumot előre megküldeni!

A kérelemhez csatolandó egyéb dokumentumok:

a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél eredeti példányának szkennelt változata, lappáros oklevél esetén mindkét lapról egy fájlban;

amennyiben a jelentkező a felvételi időszakkal párhuzamosan záróvizsgázik, az elvégzett szak képzési és kimeneti követelményének ismertetőjét is szükséges csatolni;

a tantárgyleírások jól látható másolata a leckekönyv másolatával vagy a kreditigazolással. Két utóbbit hitelesített formában kérjük.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a kreditelismerési eljárás a felvételi eljárástól független, a kreditelismerési kérelem elfogadása nem jelent automatikus felvételt a mesterképzésre.

Az egyetem a kreditelismerési határozatot postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményben küldi ki az adatlapon megadott levelezési címre.

Az egyetem a felvételi eljárás során szóban is tájékoztat minden érintett jelentkezőt a kérelem benyújtásának szükségességéről, mindazonáltal a jelentkező felelőssége az eljárás elindítása.

A kérelem határidőn túl történő benyújtása esetén az Egyetem nem tudja garantálni, hogy a kérelem elbírálása a felvételi eljárás végéig megtörténik.

A befizetésről szóló visszaigazolást kérjük majd a kérelemhez PDF vagy JPG formátumban feltölteni.

A kreditelismerési eljárásról szóló kérelem elbírálásának menete: 

A kérelem benyújtását követően a jelentkező kérelmét az egyetem az adott mesterképzési szak szakfelelőséhez továbbítja, aki előzetesen véleményezi a benyújtott anyagot. Ezt követően az egyetem Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága szintén megvizsgálja és véleményezi a benyújtott kérelmet.

Amennyiben szükséges, a szakfelelős, illetve a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság e-mail üzenetben hiánypótlásra szólíthatja fel a jelentkezőt.

A Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság a kérelem érdemi elbírálásához egyéb igazoló dokumentumokat is bekérhet.

A Kreditátviteli Bizottság a kérelmet elfogadja vagy elutasítja. A TKB határozatában a jelentkező számára a mesterképzési tanulmányaival párhuzamosan elvégzendő alapképzési tantárgyak teljesítését írhatja elő. A tárgyak és a hiányzó kreditek pótlására az első két szemeszter áll a hallgató rendelkezésére.

A TKB határozatát meg kell őrizni, és sikeres felvételi eljárás esetén a beiratkozáson be kell mutatni a tanulmányi előadónak. Amennyiben a felvételt nyert hallgatónak szükséges különbözeti tárgyakat felvennie, a tanulmányi adminisztráció ennek megfelelően alakítja ki a tantervét és az órarendjét.

A kreditelismerési határozat az adott tárgyévre és adott szakon folytatott felvételi eljárásokra érvényes. Egyetemünk más intézményi jelentkezéshez igényelt és kapott dokumentumot nem tud elfogadni.

Színház- és Filmművészeti Egyetem