Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

DOKTORI ISKOLA

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti és művészet-tudományi területek doktori fokozatának (DLA – Doctor of Liberal Arts) és PhD in Arts megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, film- és videóművészet, illetve a társművészetek és a művészet-tudomány területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996-tól, illetve véglegesített formában 1998 óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, majd 2009-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, filmelméleti szakemberek, szakírók és producerek is. A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium.

Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.
A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A DLA és PhD fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori szigorlat teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.
Az Egyetemen a habilitáció szervezése és felügyelete is a Doktori Iskola keretein belül, a Habilitációs Bizottság közreműködésével történik.

A Doktori Iskola képzései:
Doktori képzés
DLA
PhD