Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

INTÉZETEK

Németh Antal Drámaelméleti Intézet

ANTAL ZSOLT
intézetvezető

Szakok:
drámainstruktor
dramaturg

Az intézeti munka folyamatosságának és színvonalának biztosítása, fenntartása állandó feladat és kihívás. Különösen így van ez az intézet keretében működő képzéseknél, ahol elvárás, hogy a hallgatók kiemelkedő kommunikációs kompetenciával, érzelmi intelligenciával, kreativitással és problémamegoldó képességgel rendelkezzenek. Ezért fontos, hogy a képzéseket, és az oktatói munkát széleskörű kutatásokra és tananyagfejlesztésre alapozzuk. Erre épül a személy- és gyakorlatközpontú képzés és az egyes tevékenységek ellátásához szükséges szakmai-tudományos kompetenciák elsajátítása és a tehetséggondozás.

KAPCSOLAT:

Intézetvezető:
Antal Zsolt

antal.zsolt@szfe.hu

Intézeti asszisztens:
Wachsler Ágnes

wachsler.agnes@szfe.hu

Tantárgyi háló:

– 2020/2021

Dramaturg szak

Szakfelelős: Dr. Fazekas István egyetemi docens
Képzési szint: Osztatlan képzés
Munkarend: Nappali
Szak orientációja: Kiemelten gyakorlatorientált
Képzési idő (félév): 10

A képzés célja olyan színházi dramaturgok képzése, akik megfelelő szaktudással és alkotói invencióval képesek szakmai feladatokat megoldani a kortárs színház minden területén (prózai és zenés színház, báb-, tánc-, fizikai és dokumentumszínház, színházi nevelés stb.), a kőszínházi és a független szférában, a magyar és az európai szcénán egyaránt.

Az osztatlan képzés tíz féléve alatt a dráma- és színháztörténetre, illetve a társművészetekre és kultúrtörténetre vonatkozó mély és széleskörű elméleti alapozást a művészképzés sajátosságait figyelembe vevő gyakorlati képzés egészíti ki a dramaturg mesterségórák, a rendező- és színészosztályokkal való alkotói együttműködés, valamint a külső színházi gyakorlatok formájában.

A dramaturg szakmai feladatai a színházi szöveg létrehozására koncentrálódnak, ilyen a szöveggondozás, a szövegírás, a történészi kutatás, a próbafolyamatban és a színházi működés egészében való alkotói részvétel stb., de mindemellett a hallgatók egyéb, a pályájuk során hasznosítható tevékenységi körökkel is megismerkednek. Ilyen többek között a műfordítás, a kritikaírás, a forgatókönyvírás, a színházi menedzsment és a produceri gyakorlat stb.

A szakra olyan, a kortárs színház iránt szenvedélyesen érdeklődő fiatalok jelentkezését várjuk, akik legalább középfokú (vagy annak megfelelő) angol nyelvű tudással, kiemelkedő kommunikációs és íráskészséggel, stílusérzékkel, nyelvi érzékenységgel, képzelőerővel és kritikai ízléssel rendelkeznek. Az általános műveltség, a klasszikus és kortárs irodalom, valamint a mai magyar színház és az egyetemes filmművészet átlagosnál mélyebb ismerete alapkövetelmény.

Tantárgyi háló:

– 2020/2021

Drámainstruktor szak

Szakfelelős: Dr. Győrei Zsolt egyetemi docens
Képzési szint: Alapképzés (BA)
Munkarend: Nappali és levelező
Szak orientációja: Kiemelten gyakorlatorientált
Képzési idő (félév): 6

A képzés célja drámainstruktorok képzése, akik művészeti intézményekben, a közművelődésben és a közösségi élet színterein képesek dramatikus tevékenységet, illetve színházi munkaformákat is magukban foglaló művészetközvetítő események tervezésére, szervezésére és lebonyolítására. Az alapképzési szakon végzettek kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a drámapedagógia és a színházi nevelés terén az ilyen jellegű programok önállóan vagy csoportos közreműködőként történő megvalósításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A Drámainstruktor – drámajátékos specializáció képzés nappali munkarendben működik. A specializáció célja a fentiek mellett olyan szakemberek képzése, akik elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás iránt, az egyéni fejlődést és a közösségi problémák csoportos feldolgozását egyaránt szolgálják. A szakra társadalmi érzékenységgel bíró, kiemelkedő kommunikációs készségű, a közös gondolkodás és alkotás iránt vonzódó fiatalok jelentkezését várjuk.

A Drámainstruktor – színjátékos specializáció képzés levelező munkarendben működik. A specializáció célja a fentiek mellett, olyan szakemberek képzése, akik képesek színházaknál, filmekben színészi feladatok ellátására, valamint dramatikus tevékenységek felhasználásával művészetközvetítői feladatokban való részvételre is.

AZ INTÉZET OKTATÓI

Antal Zsolt
oktatott tárgyak/szakterület:
e-mail: antal.zsolt@szfe.hu

feltöltés alatt…