Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

EFOP-3.2.6-16

A Színház- és Filmművészeti Egyetem szakmai programjának megvalósítása az alábbi európai uniós támogatású projekt keretében történt.

A kedvezményezett neve: Magyar Képzőművészeti Egyetem által vezetett UNI-V-ARTS Konzorcium

A projekt címe: A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben

A szerződött támogatás pontos összege: 2 896 295 300 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: http://www.kiskepzo.hu/efop326/index.html

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.12.

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.6-16-2016-00001

EU_zaszlo_text_CMYK_hu

Az öt művészeti egyetem összefogásával létrejött UNI-V-ARTS Konzorcium 2,896 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projekt végrehajtására. A projekt keretében országos szinten megújításra kerül a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertana, bővül művészeti eszköztáruk. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A UNI-V-ARTS Konzorcium tagjai: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem.

A Konzorcium Támogatási Kérelmet nyújtott be az „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” – EFOP-3.2.6-16 Felhívásra, amely pozitív elbírálásban részesült.

A 2,896 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés célja:

A köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása és művészeti eszköztárának bővítése a méltányos és minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a köznevelés eredményességének, hatékonyságának erősítése érdekében.

A projekt elemei:

 1. a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása
 2. a pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására;
 3. a művészetpedagógiai munka támogatása;
 4. a köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása;
 5. a köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása.

A projekt keretében a művészeti egyetemek szaktudásának felhasználásával, illetve számos más művész és pedagógus bevonásával kidolgozásra kerülnek új képzési módszertanok, művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok.

A 2020. február 14-ig tartó projekt országos hatókörű: legalább 450 köznevelési intézményben próbálják ki a módszertant, legalább 1000 pedagógus vesz részt képzésben, és legalább 1000 művészetpedagógiai munkát támogató program kerül lebonyolításra.

A fejlesztés eredményeként legalább 300 intézmény fogja alkalmazni az új képzési módszertant.

A projektről bővebb információt a http://www.mke.hu oldalon olvashatnak.

MEGHÍVÓ
Az öt nagy művészeti egyetemet tömörítő UNI-V-ARTS konzorcium és a Színház- és Filmművészeti Egyetem nevében szeretettel meghívjuk Önt az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben projekt rendezvényére

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIA A KÖZNEVELÉSBEN
Helyszín: Színház- és Filmművészeti Egyetem / Padlás (1088 Budapest, Vas u. 2/c.)

Időpont: 2019. november 16. szombat, 10:00-15.00

Program
9:30-10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00-10.15 KÖSZÖNTŐ
– Tallér Zsófia egyetemi tanár, Színház- és Filmművészeti Egyetem

10:15-11:00 PLENÁRIS ELŐADÁSOK
– Hartai László, a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület elnöke: Filmoktatás volt. Filmoktatás van. Filmoktatás lesz?
– Az EFOP-3.2.6 projekt eredményei a Színház- és Filmművészeti Egyetemen – Golden Dániel

11:15-12:00 PLENÁRIS ELŐADÁSOK
– Narratológia és kreatív írás – Szöllősi Barnabás
– Mit mesél a film hangja? – Horváth Andor

13:00-15:00 MŰHELYMUNKÁK
– Csoportdinamika a művészetpedagógiai tevékenységekben – Szili Katalin, Faur Anna
– Bevezetés a filmzene világába – Hubai Gergely
– A contest formátum adaptálása a vizuális nevelésben / Mobil applikációs vágási gyakorlat – G. Tóth Kinga, Kádár Hanna, Weszely Kinga

MEGHÍVÓ

Az öt nagy művészeti egyetemet tömörítő UNI-V-ARTS konzorcium és a Színház- és Filmművészeti Egyetem nevében szeretettel meghívjuk Önt az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben projekt rendezvényére

DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ A KÖZNEVELÉSBEN

Helyszín: Színház- és Filmművészeti Egyetem – Padlás (1088 Budapest, Vas u. 2/c.)

Időpont: 2019. október 26. szombat, 10:00-15.00

 

Program

9:30-10:00            REGISZTRÁCIÓ

10:00-10.15          KÖSZÖNTŐ

 • Upor László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese

10:15-11:00          PLENÁRIS ELŐADÁSOK

 • Kaposi József, az EKE Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos tanácsadója: Oktatásstratégia – drámapedagógia és színházi nevelés
 • Eck Júlia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója: A dráma és színház tantárgyi keretei

11:15-12:00          PLENÁRIS ELŐADÁSOK

 • Az EFOP-3.2.6 projekt eredményei a Színház- és Filmművészeti Egyetemen – Golden Dániel
 • Személyiségfejlesztő és pályaorientációs komplex dramatikus nevelési programok – Patonay Anita

13:00-15:00          MŰHELYMUNKÁK

 • Csoportdinamika a művészetpedagógiai tevékenységekben – Szili Katalin
 • A színjátékos foglalkozások módszertana – Tóth Miklós, Kertész Luca
 • Ünnep az iskolában – közösségi élmény és alkotás – Körömi Gábor, Somfai Barbara

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2019
ISSN 2677-0393


 1. 1. Történetek feldolgozása a színház és a film eszközeivel

ISBN 978-615-5791-05-5

 • Köszöntő – Tallér Zsófia és Upor László
 • Bevezetés – Golden Dániel
 • A pedagógiai kultúraváltás és a drámapedagógia az oktatásfejlesztési stratégiák tükrében – Kaposi József
 • Filmoktatás volt. Filmoktatás van. Filmoktatás lesz? – Hartai László
 • A művészetpedagógiai tevékenységek pszichológiai vonatkozásai – Szili Katalin
 • Narratológia és kreatív írás a közoktatásban – Szöllősi Barnabás
 1. 2. Komplex dramatikus nevelési programok

ISBN 978-615-5791-06-2

 • SZEMKÖZT. Személyiség- és közösségfejlesztés a dramatikus nevelés eszközeivel – Gyombolai Gábor és mások
 • HOVATOVÁBB. Pályaorientáció és életpálya-építés dramatikus eszközökkel – Patonay Anita, Róbert Júlia, Oblath Márton
 1. 3. A színjáték pedagógiája

ISBN 978-615-5791-04-8

 • A színjátékos foglalkozások módszertana – Tóth Miklós, Kertész Luca
 • Ünnep az iskolában – közösségi élmény és alkotás – Körömi Gábor, Somfai Barbara
 1. 4. Filmhang, filmzene a tanórán

ISBN 978-615-5791-07-9

 • Mit mesél a film hangja? A hang szerepe a filmes történetmesélésben – Horváth Andor, Szarka Judit
 • A filmzene alapjai – Hubai Gergely
 1. 5. Mozgókép és média a pedagógiai célok szolgálatában

ISBN 978-615-5791-08-6

 • A népszerű televíziós contest formátum adaptálása a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásában – G. Tóth Kinga, Kádár Hanna, Weszely Kinga
 • Pedagógiai problémák feldolgozása filmes eszközökkel – Faur Anna, Szarka Judit
 1. 6. ODE 30 – a hazai diákszínjátszás harminc éve

ISBN 978-615-5791-09-3

 • Tíz interjú az Országos Diákszínjátszó Egyesület elnökeivel – Jászay Tamás