Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

SZFE KÖTETEK

A Színház- és Filmművészeti Egyetem könyvsorozatában saját tanárainak és hallgatóinak írásait, elemzéseit, fordításait kívánja az itt tanuló diákok, illetve a nagyközönség elé tárni. Ez a sorozat lehetővé teszi az egyetemünkön oktató alkotók és elméleti szakemberek egyéni látásmódjának, szakmai eredményeinek, metodikájának dokumentációját, megőrzését, s mint ilyen, kiemelkedő jelentőségű vállalkozás.

A sorozatból három könyv megrendelhető, az alábbi módon:

– az Underground kiadó webshopjában, közvetlenül a megadott linkre kattintva. Ebben az esetben bankkártyával és átutalással tud fizetni, a kiadó, – szállítási díj ellenében – közvetlenül Önhöz szállítja a könyvet.


az_europai_zene

TALLÉR ZSÓFIA: AZ EURÓPAI ZENE VISELKEDÉSMÓDJAI
ZENEDRAMATURGIAI ELEMZÉS ZENESZERETŐKNEK

Az európai zene viselkedésmódjai c. könyv szakmai tartalma alapját képezi az egyetemünkön folyó zenei oktatás anyagának. Mint ilyen, a könyv lényegében tankönyvként kerül az egyetemi hallgatók kezébe. Általában véve a zenetörténetnek e sajátságos szempontból való tárgyalása a zenei képzésben nem, vagy csak alapfokon részt vett zeneszerető emberek számára is eligazodási pontokat nyújt az európai zenetörténetben. Azon művészeti területen tanuló és dolgozó emberek számára, akiknek a zenei műveltsége hiányos, a könyv segítségükre lehet azok felszámolásában. Nyelvezete nem zenei szaknyelv, olvasmányos stílusa biztosítja a könnyű elérhetőséget, ugyanakkor a színvonal és tartalom tekintetében nem megalkuvó, Mesterházi Máté jóváhagyásával a korszerű zenetudomány tényeire támaszkodik.

A könyv hiánypótló abban a tekintetben, hogy a zenéről átfogó, ugyanakkor a dramaturgia mentén koncentráltan haladó, közérthető, nem életrajzi vagy történeti vonatkozású elemző munka nem taláélható a könyvpiacon. Legfőképpen a szintetikus művészeti ágakban alkotók, vagy ezen a területen tanuló diákok számára szükséges olvasmány, de a zene területén jártas olvasók is érdekesnek találhatják ezt  a különleges aspektusból való zenetörténeti áttekintést.

ÁRA: 2 100 Ft

Rendelés az Underground kiadó webshopjában >>>


egyfelvonas

DOGMASZÍNHÁZ – EGYFELVONÁSOSOK
Kárpáti Péter improvizációs technikája alapján készült egyfelvonásos színdarabok.
A szerzők a 2013-2018-as színházi dramaturg osztály hallgatói:
BALÁZS JÚLIA, FABACSOVICS LILI, GÁBOR SÁRA, SÁNDOR JÚLIA, SÉNYI FANNI, SZÁSZ HANNA, VARGA ZSÓFIA
OSZTÁLYVEZETŐ TANÁROK: JÁKFALVI MAGDOLNA, KÁRPÁTI PÉTER, UPOR LÁSZLÓ
Szerkesztő: HERCZOG NOÉMI

„2009-ben még az előző dramaturg osztállyal elmentünk az egyik hallgató, Marsalkó Eszter házába, a Dunakanyarba, és hosszas kínlódás után egyszer csak megszületett. Mint Athéné pattant ki a fejünkből. Hatalmas élmény volt: közös szülés. Az egész úgy kezdődött, hogy már untam a szokásos írás-kurzust, arra gondoltam, ne csak írjunk és beszélgessünk, hanem csináljunk is valamit. Így jutottunk el az improvizációhoz. Rájöttünk, mi annak egyszerű titka, hogy a játék hasonlítson az élethez. 2010-ben a Titkos Társulattal ezt már nézők előtt is kipróbáltuk, ez volt a Vándoristenek majd a Színházi Jam sorozat. Hatvan nyilvános impró előadás után jöttem rá, hogy sokkal jobban szeretem az imprót zártabban, workshopszerűen vagy a színházi nevelésben alkalmazni. Leghasznosabb pedig a pedagógiában: a színész- és a dramaturgképzésben. Azért szeretem, mert játékosan, szinte önkéntelenül, de hihetetlen sok mindent meg lehet tanulni belőle.”

Kárpáti Péter

ÁRA: 2000 Ft

Rendelés az Underground kiadó webshopjában >>>


dolgok_szinhaza

A DOLGOK SZÍNHÁZA – BÁB-, FIGURA- ÉS TÁRGYSZÍNHÁZ
SZERKESZTETTE: MARKUS JOSS ÉS JÖRG LEHMANN
FORDÍTOTTA: DROZDIK BIANKA, LÁZÁR HELGA, SZILÁGYI BÁLINT

Két bábszak van Németországban: a berlini Ernst Busch Előadóművészeti Főiskola és a stuttgarti Zenei és Előadóművészeti Főiskola bábos képzése. Az Ernst Busch fókusza leginkább a kortárs bábjátékon és -színészeten nyugszik, a stuttgarti iskoláé pedig egy kimondottan figuraszínházi képzés, az előbbinél egy performatívabb, absztraktabb, posztdramatikus bábszínházi irányzatra koncentrál. Én a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem bábrendező-növendékeként, majd diplomázott bábrendezőként tanultam Stuttgartban három éven át különféle ösztöndíjakkal, nagyrészt azoktól az alkotóktól, akik ezt a kötetet szerzőkként jegyzik.

Ezt a szöveggyűjteményt olvasva megörültem annak, hogy azokat a gondolatokat, azt a látásmódot, ami miatt én Németországba jöttem tanulni, a berlini és a stuttgarti főiskolák oktatói ebben az – akár kézikönyvként – újra és újra fellapozható formában összegezték, így az itteni gyakorlat magját képező módszerek ezentúl már a világ bármely pontján megismerhetőek. Fontosnak tartottam, hogy magyar nyelven is hozzáférhetővé váljon ez a kötet, ezért kezdeményeztem a lefordítását. A Színház- és Filmművészeti Egyetem pedig ebben is partnernek bizonyult.

A fordításnak Drozdik Biankával, a berlini Ernst Busch bábszakos hallgatójával és a rendezőként működő Szilágyi Bálinttal, aki az SZFE doktori iskolájában folytatja tanulmányait, közös erővel veselkedtünk neki. Később csatlakozott hozzánk Goda Móni és Nánay István, előbbi nyelvi szerkesztőként, utóbbi pedig szaklektorként. Küzdelmes munka volt, és nemcsak azért, mert lényegében lelkesedésből, műkedvelő fordítókként vállaltuk ezt az igen nagy feladatot, hanem azért is, mert számos, a könyvben említett kortárs bábszínházi irányzatra egyszerűen nem létezik bevett magyar elnevezés. Számtalan szakkifejezésre kellett pontos megfelelőt találnunk és magyarra átültetnünk konkrét műfaji megjelöléseket. Ez egyszerre jelentett nehéz kihívást és jóleső megtiszteltetést.

Az elsőre talán szokatlan benyomást keltő A dolgok színháza címet viselő kötet jelen kiadása reményeink szerint olyan inspiráló lesz a hazai olvasók számára, mint számunkra volt az eredeti, német nyelvű változat.

Lázár Helga

ÁRA: 3600 Ft

Rendelés az Underground kiadó webshopjában >>>


További, angol nyelvű köteteink:

– 3 LAYERS OF TELLING A STORY –
SUPPORTEDBY TEMPUS FOUNDATION IN THE FRAMEWORK OF THE ERASMUS+ PROGRAM OF THE EUROPEAN UNION

– JÁNOS VECSERNYÉS: I KNOW THAT YOU DON’T KNOW THAT I KNOW- THE INTERNATIONAL STANCE IN FILMMAKING

– DÓRA GIMESI: 3D HEROES – SOME DRAMATURGICAL ASPECTS OF ADAPTATION IN CONTEMPORARY
PUPPET THEATRE DLA THESIS