Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

INTÉZETEK

Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet

Dr. Vecsernyés János
intézetvezető

BA KÉPZÉSEK
mozgókép
televíziós műsorkészítő

MA KÉPZÉSEK
látványtervező művész
dokumentumfilm-rendező művész
filmrendező művész
docNomads dokumentumfilm-rendező művész angol nyelven
filmoperatőr művész
viewfinder filmoperatőr művész angol nyelven

Dr. Vecsernyés János magyar operatőr, rendező, tagja a Magyar Operatőrök Társaságának és a Magyar Sajtópáholynak, 1959-ben született Szegeden. 1977-1980 között a Magyar Televízió segédoperatőre volt. 1985-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán  operatőr szakon. 1985-1990 között a Magyar Televízió operatőre volt. 1991 óta szabadúszó operatőr, rendező. 1999-ben elnyerte a Magyar Filmszemle különdíját, 2008-ban rendezői munkájának elismeréseként Balázs Béla-díjjal tüntették ki. 2000 óta a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára, 2010 óta adjunktusa. 2022-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem mozgóképművészeti rektorhelyettese és a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet intézetvezetője.

KAPCSOLAT:

Intézetvezető:
Dr. Vecsernyés János

vecsernyes.janos@szfe.hu

Intézeti asszisztens:
Szőnyi Annamária

szonyi.annamaria@szfe.hu

Tantárgyi háló:

– 2020/2021

MESTERSZAKOK

Látványtervező művész mesterszak

A látványtervező művész mesterszakon olyan vizuális szakembereket képzünk, akik tanulmányaik elvégzése után a mozgókép-művészeti kulturális szakma bármely szegmensében el tudnak helyezkedni, a  művész és szórakoztató játék tervezéstől, a szociális és oktató játékok létrehozásáig, valamint járatosak a vizuális effektek, animációk megalkotásában és mélyreható ismeretekkel rendelkezne az ezekhez kapcsolódó számítógépes programok területén,  így mind a hazai, mind a nemzetközi filmes-vizuális kommunikációs műhelyek alkotó tagjaivá válhatnak. A 4 féléves mesterszak komplex tervezői feladatok megoldását igénylő vezető tervező művészképzést nyújt, tantárgystruktúrája erősen épít a film- és látványtervezői, képző-, digitális és alkalmazott művészeti, valamint építész szakok ismeretköreire, magában foglalja az egyetemen folyó képzés nagyobb főtantárgyait (játék-, mozgóképtörténet, játék-, filmesztétika, rendezői ismeretek, dramaturgia, level design, editálás, kép kompozíciós ismeretek, sound design, építészet- és művészettörténet, programozási ismeretek, digitális technikák, produceri-gyártási ismeretek), ugyanakkor kiegészül a vizuális oktatás köré szerveződő speciális – gyakorlati és elméleti – tantárgyakkal. A képzés során, a 3. félévtől nagy hangsúlyt fektetünk a vizuális feladatokra épülő mozgóképes, valamint az új digitális platformok vizualizációjára épülő játék- és interaktív látványtervezésre.

Filmrendező művész mesterképzés

A képzés célja, hogy a hallgatók autonóm alkotókká váljanak, képesek legyenek egyéni, magas színvonalú művészi alkotások létrehozására. A SZFE Filmrendező művész mesterképzési szakára oklevelet szerző diplomások jelentkezhetnek, akik megfelelő filmes képzésben részesültek, és korábban megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataikra alapozva szeretnék tovább mélyíteni tudásukat. A 18/2016. EMMI rendelet alapján várjuk a mozgókép alapképzési szak kameraman, film- és televíziórendező szakirányain, a televíziós műsorkészítő alapképzési szakon, továbbá a képalkotás alapképzési szak mozgóképkultúra és média szakirányain végzetteket.

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 18 kredit az alábbi területekről:

filmtörténet területéről 6 kredit,
szabad bölcsészet területéről 6 kredit,
média design területéről 6 kredit.

Filmoperatőr művész mesterképzés

A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában autonóm alkotókká váljanak, és képesek legyenek magas szakmai színvonalú művészi alkotások operatőri munkájának elvégzésére.

Dokumentumfilm-rendező művész mesterképzés

A kislétszámú képzés (6-8 hallgató) lehetővé teszi a diákok szakmai és művészi előmenetelének személyre szabott segítését.

A 4 féléves mesterképzés tanári karát meghatározóan aktív és elismert filmkészítők és elméleti szakemberek alkotják. A képzés középpontjában – az egyetem hagyományainak megfelelően – a gyakorlati munka áll. Alapvető cél, hogy az egyre összetettebb feladatok során lépésről lépésre fejlődjön a hallgatók szakmai hozzáértése, szociális érzékenysége és művészi látásmódja. A legrátermettebbek a képzés végére megtalálják egyéni kifejezés- módjukat.

A képzés színvonalát emelik a vetítésekkel egybekötött alkotói kurzusok, amelyeken nemzetközileg is ismert és elismert rendezők beszélnek tapasztalataikról, egyéni módszereikről. A terepmunkák során a DocNomads – angol nyelvű nemzetközi program – hallgatóival együtt készítenek filmeket. Az együttműködés az oktatás más területeire is kiterjed.

A végzett hallgatók alkalmasak lesznek a hazai, illetve nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódva igényes dokumentumfilmek létrehozására, megszerzett tudásuk képessé teszi őket a filmes, televíziós és egyéb mozgóképes területeken minőségi munkák elvégzésére, illetve a mozgókép kultúra oktatására és terjesztésére.

Végzett hallgatóink közül többen jelentős hazai és nemzetközi fesztivál sikereket értek el. Diplomájuk megszerzése után sokan az SZFE Doktori Iskolájában folytatják tanulmányaikat.

A képzés tágra nyitja kapuit az érdeklődők előtt, amelyre bármely BA végzettséggel lehet jelentkezni – ugyanakkor a felvételi folyamat során a jelentkezőknek bizonyítaniuk kell középszintű filmes felkészültségüket és a pálya iránti elhivatottságukat.

A felvett hallgatók becsatlakoznak a Színház- és Filmművészeti Egyetem vérkeringésébe és aktív tagjává válnak a filmes, színházi és televíziós alkotóközösségnek.

Dokumentumfilm-rendező művész –  angol nyelvű mesterképzés

A képzés 4 féléves, angol nyelvű Erasmus Mundus mesterképzés, melyet három egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a portugál Universidade Lusofona és a belga LUCA School of Arts – Brussels) valósít meg. A felvett hallgatók az első félévet a portugál, a másodikat a magyar, a harmadikat a belga egyetemen töltik, a negyedik félévet a három intézmény valamelyikében. A képzés végén a hallgatók KÖZÖS diplomát kapnak.

A hallgatók Erasmus Mundus ösztöndíjra pályázhatnak, mely fedezi a teljes tandíjat és a megélhetési költségek jelentős részét.

ALAPSZAKOK

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2021-ben már hatodjára szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – filmíró, gyártásszervező, hangmester, operatőr és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

Televíziós műsorkészítő alapképzés

A cél olyan sokoldalú televíziós szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően a televíziós műsorok elkészítésének valamennyi munkafázisához (koncepció kialakítása, forgatás előkészítése és lebonyolítása, rendezés, szerkesztő-riporteri feladatok, utómunka és vágás) értenek.

Mozgókép – Film-, és televíziórendezés alapszak

A képzés célja olyan ismeretek átadása, melyek révén a végzett növendékek a művész- és szórakoztató filmgyártásra, a reklámfilmek készítésére, a televíziós és videoművészeti produkciók, internetes látvány és vizuális effektek létrehozására szerveződött alkotóművészi csoportok tagjaivá válhatnak.

Mozgókép- Filmhang alapképzés

A képzés célja a mozgóképes hangmesteri munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, aminek keretében a hallgatók megtanulják a különböző mozgóképes műfajok hangi produkciós munkáit az előkészítéstől a forgatáson át az utómunkáig.

Mozgókép – Filmvágás alapképzés

A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a rendező alkotótársaként részt venni az utómunkálatokban, a leforgatott anyagok összeállításában, a film- és televíziós produkciók végső formájának kialakításában.

Mozgókép – Filmírás alapképzés

A cél olyan szakemberek képzése, akik filmművészeti és filmdramaturgiai ismereteik birtokában alkalmasak filmíróként (forgatókönyvíróként, filmdramaturgként) alkotó partnerként részt venni hazai és külföldi filmek előállításában.

AZ INTÉZET OKTATÓI

Sára Balázs
oktatott tárgyak/szakterület:
e-mail: sara.balazs@szfe.hu

feltöltés alatt…