Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

INTÉZETEK

Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet

dr. Herczeg Tamás
intézetvezető

Szakok:
színművész
színházrendező

Dr. Herczeg Tamás Bánffy-díjas kulturális menedzser, színházrendező, a Szegedi Tudomány Egyetem művészeti karának címzetes főiskolai docense, az SZFE egyetemi docense. Színházvezetői és művészeti tevékenysége mellett színházelméleti kérdésekkel is foglalkozik. Szakterülete a művészeti menedzsment, művészeti intézmény-irányítás, a kulturális marketing. A színházi intézményrendszer struktúráinak valamennyi területén – prózai-, és zenés-színház, egy, vagy többtagozatú intézmény, repertoár-, vagy befogadó-színház, a nyári fesztiválok és a független szcéna működése – gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik. A művészeti irányítás mellett alkotóként, kreatív producerként és rendezőként is vállal feladatokat. Szakmai pályafutásának legfontosabb állomása az ország legnagyobb befogadóképességű előadó-művészeti játszóhelye a Szegedi Szabadtéri Játékok. Alapdiplomáját az SZTE pedagógia szakán szerezte, 2009-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámapedagógus szakán diplomázott, 2012-ben doktori fokozatot a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szerzett, majd ugyanitt színházrendező diplomát vehetett át. 2021-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatója. 2022. július 1-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet intézetvezetője.

KAPCSOLAT:

Intézetvezető:
Dr. Herczeg Tamás

herczeg.tamas@szfe.hu

Gosztola Adél művészeti menedzser, titkár
+36-70-384-51-44
gosztola.adel@szfe.hu

Kiss Erika intézeti titkár
kiss.erika@szfe.hu

Gere Petra asszisztens
+36-30-090-57-73
gere.petra@szfe.hu 

Intézetünkről

155 éves Egyetemünk egyik pillére színházi szakemberek: színészek, rendezők képzése. Ezt a tevékenységet fogja össze a Színházművészeti Intézet, melynek tanárai, munkatársai olyan neves, komoly eredményeket felmutató művészek, akik a tanítás mellett a magyarországi és nemzetközi színházi életben is fontos szerepet töltenek be, rendezőként, színészként, készség-fejlesztő szakemberként.

A hozzánk jelentkezőkből több fordulós szűréssel választják ki a leendő mesterek azt a kevés számú fiatalt, akik szoros tanár-diák kapcsolatban, öt év alatt válnak felkészült színházművészekké, zenés, báb illetve prózai színművészekké, zenés, báb, fizikai vagy prózai színházrendező művészekké.

Intézetünk működési körébe tartozik az Ódry Színpad, ahol az alapozó képzés után harmadévtől a hallgatók már közönség előtt is bizonyíthatják tehetségüket. A tanév során létrehozott több mint húsz bemutató, a százötvennél több előadás mind azt bizonyítja, hogy az Ódry repertoárja a magyarországi progresszív színjátszás élvonalába tartozik, nem utolsó sorban azért, mert a produkciókat rendező tanárok az oktatási cél megvalósítása folyamán a jövő színházát fogalmazzák meg a hallgatók részvételével.

A színészképzés során fontos szempont az őszinteség, hogy a hallgató önmagával is tisztában legyen, annak érdekében, hogy képes legyen megfogalmazni az általa játszott szerep igazságát. Ezzel egy időben a képzés fizikailag, intellektuálisan és morálisan is felkészíti a színészt a feladataira, hogy a színházi alkotóközösségben egyenrangú partnerként, másokért is dolgozva képviselhesse önmagát.

A színpadi gyakorlat mellett a hallgatók megismerkednek a szinkron és filmes tevékenységgel is, hogy kikerülve az Egyetemről, ezen a területen is helyt tudjanak állni.

A rendező hallgatók az elméleti felkészülés mellett, melynek egyik legfontosabb része az elemzés, felkészülnek arra a feladatra, hogy alkotótársakkal hozzanak létre színpadi produkciókat valamilyen, általuk fontosnak látott társadalmi, közösségi probléma megfogalmazására. Foglalkoznak a színházművészet társadalmi felelősségvállalásával, de megismerkednek a különböző színpadi műfajok sajátosságaival és a színészvezetés fontosságával is.

Az Egyetem és az Intézet nemzetközi kapcsolatai révén az ötéves képzés során lehetőség van ösztöndíjjal külföldön tanulmányokat folytatni, illetve nemzetközi fesztiválokon is képviselni az Egyetemet.

Az Intézetben oktató művésztanárok mellett meghívunk olyan alkotókat, akik színházi, művészeti, tudományos életünkben jelentős eredménnyel bírnak, és munkásságuk példaértékű lehet a hallgatók fejlődése szempontjából.

Tantárgyi háló:

– 2020/2021

SZÍNHÁZI RENDEZŐ

A képzés célja olyan színházrendezők kiművelése, akik ismerik a világtörténeti és kortárs színház irányzatait, képesek egyéni koncepciójuk színpadon történő megjelenítésére, s a megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak a személyes hangvételre, és egy alkotócsoport, társulat irányítására.

SZÍNMŰVÉSZ SZAK

Egyetemünk 2021 szeptemberében a színművész szakon három osztályt indít. Színművész szakot, bábszínész specializációt és zenés színész specializációt.

Prózai színész
A képzés célja olyan színművészek kiművelése, akik az elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában képesek a kor kihívásainak megfelelő, eltérő színházi stílusokban fellépni a hazai színházi műhelyekben és a nemzetközi színtéren. A képzés kiemelten foglalkozik a színpadi színészmesterség mellett a filmes színészmesterséggel. A cél a későbbi sikeres filmes és televíziós szereplés megalapozása. A hallgatók képzése kitér a hallgatók rádiós és filmszinkronizálási felkészítésére is. A tanulmányok doktori képzéssel folytathatók.

Bábszínész specializáció
A képzés célja olyan bábművészek felkészítése, akik az elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában képesek bábszínházi társulatban és önállóan is magas színvonalon alkotni. Emellett készek színházi, filmes, televíziós és rádiós produkciók, illetve filmszinkronizálási feladatok magas színvonalú ellátására.

Zenés színész specializáció
A zenés színész képzés megegyezik a színészképzéssel, ám az oktatás során nagyobb hangsúlyt kap a hallgatók zenei képzésének fejlesztése. A szakirány célja, hogy az itt végzett hallgatók a prózai műfajokon túl, bármely zenés műfajban is kiemelkedően megállják a helyüket. (A zenei illetve énekes előképzettség nem feltétel.)

Színházi rendezőasszisztens

Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik a színházi munkafolyamatok pontos ismeretének elsajátításával képesek lesznek színházi előadások létrejöttekor a próbafolyamat munkamenetét átlátni, megszervezni. A rendező melletti munkatársként egyéb, szakmaspecifikus feladatokat ellátni (kellékes, súgó, ügyelő), és ha szükséges, előadások hátterét, zökkenőmentes lefolyását biztosítani kőszínházakban és független társulatoknál egyaránt.

AZ INTÉZET OKTATÓI

Bodolay Géza
oktatott tárgyak/szakterület:
e-mail: bodolay.geza@szfe.hu

feltöltés alatt…