Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Doktori iskola hírek

Komplex vizsga

Hírek

Az Ókortudományi Társaság 2021. szeptember 17-i közgyűlésén – a Társaság Választmányának javaslatára – Karsai György egyetemi tanárt választotta a Társaság elnökévé. Az 1958-ban alapított Ókortudományi Társaság célja az ókortudomány művelése és eredményeinek megismertetése az ókortudomány művelőivel és az érdeklődők szélesebb köreivel. Programja felöleli az antik görög és római társadalom, az ókori Kelet, Bizánc, és a velük összefüggő (perem-)területek történetének, régészetének, művészetének, nyelvének, irodalmának és művelődésének tanulmányozását, valamint az antikvitás továbbélésének és a közép- és újkori latinságnak kutatását.

Hírek

Doktori iskola órarend 2022/2023 II. félév

Aktuális védések

Védések archív

Hírek, meghívók archív