Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun
Slider

HOGYAN KÉSZÜLJ A FELVÉTELIRE? – old

Jelentkezés:

A kitöltött jelentkezési lapot a mellékleteivel együtt, 2017.01.20-ig kell eljuttatni Sziopisz Mária részére

Jelentkezési lap:

https://archiv.szfe.hu/wp-content/uploads/2016/11/JELENTKEZÉSI-LAP-SZÍNE-2017.pdf

színművész_specializáció_nyilatkozat

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, valamint fényképes szakmai önéletrajz, munkáltatói hozzájárulás (amennyiben a munkáltató téríti meg a képzés díját), a jelentkezési díj befizetését igazoló feladóvevény, 3 db igazolványkép.

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 32/A.; e-mail: sziopisz.mária@szfe.hu

Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: Banki átutalással az egyetem számlaszámára:10032000-01493270-01110009.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Név / SzíNe

Az felvételi vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben tájékoztat. Amennyiben 2017.01.11-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához. (sziopisz.mária@szfe.hu)

Részvétel feltétele

Bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél, illetve bármely tanári szakképzettség. Eredményes részvétel a felvételi vizsgán.

A felvételi beszélgetés a jelentkező általános és színházi, drámai tájékozottságát, illetve motivációit vizsgálja.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: színházi szaknevelő

A Képzés szakfelelőse: Dr. Győrei Zsolt egyetemi docens.

Nyilvántartási szám: OH–FHF/715–4/2009.

Kapcsolattartó:  Sziopisz Mária,  1088 Budapest, Szentkirályi u. 32/A, Tel.: (1) 411-2919, email: sziopisz.maria@szfe.hu

Egyéb információk: A képzés során a hallgatók a színháztörténet, a dramaturgia, a színházelmélet és nem utolsósorban a drámapedagógia területén bővíthetik ismereteiket, emellett olyan kreatív készségeiket is fejleszthetik, mint a színházi szakírás, a művészi beszéd, a színészi játék vagy éppen a rendezés.

Az oktatók az egyetemen tanító tanárok közül kerülnek ki, többek közt: Csizmadia Tibor, Győrei Zsolt, Hegedűs D. Géza, Huszti Péter, Karsai György, Kiss Csaba, Nánay István, Ságodi Gabriella, a drámapedagógiai tárgyakat Golden Dániel, Gyombolai Gábor, Keresztúri József, Perényi Balázs, Róbert Júlia és Tóth Miklós tanítják.

A képzést kéthetente pénteken és szombaton tartjuk az Egyetem épületeiben. Két félév sikeres elvégzése, szakdolgozat megírása és megvédése, valamint a szakmai gyakorlat teljesítése után a hallgatók oklevelet kapnak.

A  megszerzett szakirányú oklevél lehetőségeket teremt az alábbi munkakörök betöltésére:

 • alap- és közoktatásban: – a kultúraközvetítő tárgyak sorában a megértő kommunikáció tanítása,
 • a színházi műfajokhoz tartozó ismeretek tanítása,
 • a színjátszó körök létrehozása, működtetése  –
 • művészeti középfokú képzésben: személyiségfejlesztő alkalmazás
 • felsőoktatásban: alapozó és rávezető ismeretek kreatív tanítása (egyetemi diplomával rendelkezők esetén).

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

2017 februárban induló szakok. Jelentkezés: www.felvi.hu

ELMÉLETI ÉS MŰVÉSZETKÖZVETÍTŐ INTÉZET

FILM- ÉS MÉDIA INTÉZET

A jelentkezési határidő november 15-én lejárt.

A jelentkezési határidő november 15-én lejárt.

2017 szeptemberében induló szakok. Jelentkezés: www.felvi.hu

SZÍNHÁZMŰVÉSZETI INTÉZET

A képzés célja olyan bábszínházi rendezők felkészítése, akik erős vizuális látásmóddal rendelkeznek, akik ismerik a világtörténeti és kortárs színház irányzatait, és képesek egyéni koncepciójuk színpadon történő megjelenítésére. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasakká válnak a személyes fogalmazásmódra, és egy alkotócsoport, vagy társulat irányítására valamint érvényes mondandó kifejezésére a bábszínház és a színház különféle műfajaiban.

A felvételi vizsga a pályázótól kreatív gondolkodást, széleskörű olvasottságot, irodalmi, színházi, vizuális és zenei tájékozottságot igényel.  A jelentkező olvasott művek, látott előadások elemzésével, drámai szövegek színpadi megjelenítésének tervével bizonyítja alkalmasságát.  A végső elbírálás alapja egy bábszínpadi és egy színházi jelenet gyakorlati megvalósítása.

A felvételre jelentkezőknek készíteniük kell egy bemutatkozó videót, amely 2 percnél nem lehet hosszabb, műfaja kötetlen, témája: „Mit gondolok a bábról.” A videót mp4 formátumban, egy kézzel írott önéletrajz elektronikus másolatával együtt (pdf) 2017. március 01-ig kell beküldeni a matko.andrea@szfe.hu email címre.

A videó fájl és az önéletrajz (pdf fájl) elnevezése a jelentkező neve és születési éve legyen a magyar helyesírás szabályai szerint, vagyis nagy kezdőbetűk, ékezetek, szóközök.

Például: Nagy Péter 1998.mp4 és Nagy Péter 1998.pdf

1. forduló

Írásbeli: teszt (általános tájékozottság, műveltség), elemzés, esszé (kreatív látásmód).

2. forduló

Szóbeli: Személyes bemutatkozás, az első forduló anyagainak megvitatása (cv, teszt, bemutatkozó videó) és egy színpadi mű rendezői elképzelésének otthoni kidolgozása és a beadott koncepció szóban történő megvédése.

3. forduló

Rendezési gyakorlat

NYILATKOZAT SPECIALIZÁCIÓ VÁLASZTÁSÁRÓL

A képzés célja olyan színművészek felkészítése, akik az elsajátított elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában alkalmasak a hazai színházi műhelyekben, a filmes, televíziós és rádiós produkciókban, illetve filmszinkronizálási feladatokban magas szintű színművészeti tevékenység folytatására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A felvételre jelentkezőknek – már az első vizsgára is – legalább

 • 10 különböző szerzőtől szabadon választott, eltérő hangulatú vers (lírai, drámai, vidám, stb.),
 • 5 színdarabrészlet (monológ)
 • 3 dal (népdal, kuplé, sanzon, operett, musical, stb.)

előadására kell felkészülnie.

 • Továbbá egy szabadon választott szöveggel (próza, film, újságcikk, beszéd, stb.) és egy nem szöveges, „szabad gyakorlattal”, amely tartalmazhat éneket, táncot, pantomimet, hangszeres zenét, akrobatikát, stb.

Rátermettségét, felkészültségét a vizsgabizottság előtt színpadi szerepléssel kell bizonyítania. A végső elbírálást részvizsgák előzik meg: ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint személyes beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság megismerésére.

A felvételi vizsga háromfordulós. Az utolsó fordulót többnapos közös munka előzi meg.

A felvételi vizsgák során saját hangszeren kísérheti önmagát, vagy zenei alap használható.  A második fordulótól korrepetitor áll a jelentkezők rendelkezésére, ezért hangnemhelyes kotta is hozható.

A teljesítendő feladatok miatt kényelmes ruházat javasolt.

Felvételi vizsgák: 2017. április 25 – július 7. között. 

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Őszné Matkó Andrea, e-mail:matko.andrea@szfe.hu).

NYILATKOZAT SPECIALIZÁCIÓ VÁLASZTÁSÁRÓL

A képzés célja olyan bábművészek felkészítése, akik az elsajátított elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában alkalmasak mindenek előtt bábszínházi társulatban és önállóan is magas színvonalon alkotni. Emellett képesek színházi, filmes, televíziós és rádiós produkciók, illetve filmszinkronizálási feladatok elvégzésére.

Felvételi vizsgák: 2017. április 25 – július 7. között. 

1. forduló

A felvételre jelentkezőknek fel kell készülniük

 • egy szöveges és egy szöveg nélküli jelenettel, mely valamilyen bábtechnikát, bábos formanyelvet tartalmaz ( tárgyjáték, kesztyűs báb, botos báb, bunraku, marionett, árnyjáték, stb. ),
 • egy magyar népmesével,
 • Örkény István Egyperces novelláinak valamelyikével,
 • három szabadon választott monológgal,
 • egy József Attila, és legalább négy szabadon választott verssel ( a repertoár tartalmazzon lírai, drámai és vidám hangvételű műveket is),
 • két szabadon választott szöveggel ( próza, színdarab, film, újságcikk, beszéd, stb. ),
 • egy szabadon választott dallal ( népdal, kuplé, sanzon, musical, pop-rock dal, stb. )

2. forduló

A második fordulóra továbbjutottaknak készíteniük kell egy új báb-jelenetet ( lehet szöveges és szöveg nélküli is), valamint egy bemutatkozó videót, amely 2 percnél nem lehet hosszabb, műfaja kötetlen.

3. forduló

A három forduló során a jelentkezőnek rátermettségét, felkészültségét, vizsgabizottság előtt, színpadi szerepléssel kell bizonyítania. A végső elbírálást részvizsgák előzik meg: ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint személyes beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság, személyes motivációk megismerésére.

A felvételi vizsgák során a jelentkező saját hangszeren kísérheti magát vagy korrepetitor áll a rendelkezésére, ezért hangnemhelyes kotta is hozható.

A teljesítendő feladatok miatt kényelmes ruházat javasolt.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Őszné Matkó Andrea, e-mail:matko.andrea@szfe.hu).

A képzés célja:

Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik a színházi munkafolyamatok pontos ismeretének elsajátításával képesek lesznek színházi előadások létrejöttekor a próbafolyamat munkamenetét átlátni, megszervezni, a rendező melletti munkatársként egyéb, szakmaspecifikus feladatokat ellátni, és ha szükséges, előadások hátterét, zökkenőmentes lefolyását biztosítani.

A felvételi vizsga a pályázótól kreatív gondolkodást, olvasottságot, alapfokú színházi, vizuális és zenei tájékozottságot, kiemelkedően jó kommunikációs készséget igényel.

A kortárs színházi tájékozottság, valamint idegen nyelv ismerete előnyt jelent.

A jelentkezéshez csatolandó egyéb dokumentumok:

– önéletrajz

– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (amennyiben van)

– motivációs levél

Felvételi vizsgák: 2017. április 25 – július 7. között. 

Az egyes fordulók időpontjairól minden jelentkező személyre szóló értesítést kap.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Kabódi Anita, e-mail: kabodi.anita@szfe.hu).

 1. forduló

Írásbeli (teszt): az általános műveltség és a színházi tájékozottság témakörében

 2.forduló

a) egy megadott téma otthoni, írásbeli kidolgozása, beadása.

b) felvételi beszélgetés a megírt dolgozatok alapján

ELMÉLETI ÉS MŰVÉSZETKÖZVETÍTŐ INTÉZET

A képzés célja

Drámainstruktorok elméleti és gyakorlati képzése, akik művészeti intézményekben, a közművelődésben és a közösségi élet színterein képesek dramatikus tevékenységet, illetve színházi munkaformákat is magukban foglaló művészetközvetítő események tervezésére, szervezésére és lebonyolítására.

A Drámainstruktor – színjátékos specializáció célja a fentiek mellett, olyan szakemberek képzése, akik képesek színházaknál, filmekben színészi feladatok ellátására, valamint dramatikus tevékenységek felhasználásával művészetközvetítői feladatokban való részvételre is.

Előfeltételek

Szakmai gyakorlat – legalább 2 év előadóművészeti, ill. színházi gyakorlat

Alkalmassági és gyakorlati vizsgák: 2017. április 25 – július 7.

Az egyéni meghallgatás időpontjáról minden jelentkező értesítést kap.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához. (Kabódi Anita E-mail: kabodi.anita@szfe.hu)

Alkalmassági vizsga: a Felvételi Bizottság a beküldött dokumentumok alapján hozza meg döntését a gyakorlati vizsgán való részvétel lehetőségéről.

A beküldendő dokumentumok

Szakmai önéletrajz az eddigi művészeti-művészetközvetítői tevékenységek felsorolásával

Motivációs levél

Digitális anyag – DVD összeállítás az eddigi fontosabb munkákból, előadásokból

Minősítővizsgák igazolása (MASZK) – ha van.

A dokumentumokat 2017. április 1-ig, 3 példányban (DVD 1 példány) kérjük eljuttatni Kabódi Anita részére. Postai cím: SZFE, 1088 Budapest, Vas utca 2/c

Gyakorlati vizsga: egyrészt a Felvételi Bizottsággal folytatott személyes beszélgetés, amelynek során a jelentkező összegzi szakmai életútját és a képzéssel kapcsolatos elvárásait.

A bizottság kiértékeli a jelentkező szakmai múltját bemutató DVD –n látható részleteket. Ennek hiányában a helyszínen kiadott feladat megvalósítása alapján hozza meg döntését, határozza meg a gyakorlati vizsga pontszámát.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kérünk átutalni.
A közlemény rovatba kérjük beírni: Szak / név

Befizetési határidő: 2017. február 15.

A képzés célja

A drámainstruktor művészeti szervezetekben, a közművelődésben és a közösségi élet színterein dramatikus tevékenységet, illetve színházi munkaformákat is magukban foglaló eseményeket tervező, szervező és megvalósító művészetközvetítő szakember.

Magyarországon a színházi nevelés hagyománya rendkívül gazdag, gyakorlata nemzetközi összevetésben is kiemelkedően sokszínű. Az utóbbi években a terület iránti érdeklődés robbanásszerűen nőtt, a kőszínházi és független alkotói körökben egyaránt a szakmai elhivatottság egyfajta mércéjévé vált a színházi formákat használó, de határozott nevelési célokat követő tevékenység.

A SzFE gyakorlatorientált képzése a színházat alkalmazott művészetként kezeli, amely elkötelezett az élethosszig tartó tanulás iránt, az egyéni fejlődést és a közösségi problémák csoportos feldolgozását egyaránt szolgálja. A szakra társadalmi érzékenységgel bíró, kiemelkedő kommunikációs készségű, a közös gondolkodás és alkotás iránt vonzódó fiatalok jelentkezését várjuk.

A felvételi vizsga három fordulóból áll, amelyekre előreláthatóan 2017. április 25. és július 7. között kerül sor.

Az egyes fordulók időpontjai az intézmény honlapján lesznek elérhetőek, illetve minden jelentkező személyre szóló értesítést kap.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Kabódi Anita, e-mail: kabodi.anita@szfe.hu).

 1. forduló (írásbeli): műveltségi teszt és kreatív írásbeli feladatok megoldása

A műveltségi teszt a felvételiző művészeti, kulturális, történelmi és társadalmi tájékozottságát méri fel, a kreatív rész az önkifejezést, a fantáziát és az interpretációs képességet vizsgálja.

2. forduló (szóbeli): egy szabadon választott színházi eseményről szóló 3–5 oldalas leírás elkészítése, majd ismertetése a felvételi bizottság tagjaival személyes beszélgetés keretében.

A személyes beszélgetés a beadott írás alapján a jelölt színházi gondolkodásának, szakmai érdeklődésének és kommunikációs készségének felmérésére irányul.

Az írás témájául szolgáló színházi esemény lehet hagyományos prózai, zenés, tánc- vagy mozgásszínházi előadás, beavató színházi program vagy színházi nevelési foglalkozás.

 3. forduló (gyakorlati): közös drámajátékos-, színjátékos- és projektmunka

A közös munka célja a szak elvégzéséhez nélkülözhetetlen együttműködési készség, játékkedv és kreativitás felmérése. Ennek során a felvételizőknek egy adott témában elmélyült kutatómunkát is kell végezniük.

FILM- ÉS MÉDIA INTÉZET

A cél olyan televíziós szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően a televíziós műsorok elkészítésének valamennyi munkafázisához valamint az internetes műfajokhoz is magas szinten értenek.

A felvételi vizsga felmérni igyekszik a jelentkező műveltségét (irodalom, történelem, tudományok, képzőművészet, zene, film) tájékozottságát (társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági) vizuális és technikai felkészültségét. A készségek közül pedig elsősorban az írás- és beszédkészséget, kapcsolatteremtő képességet, elemző, kritikai és lényeglátásra való készséget, kreativitást, találékonyságot, lélekjelenlétet, társadalmi és emberi érzékenységet, kíváncsiságot, vitakészséget.

Felvételi vizsgák: 2017. április 25 – július 7. között. 

Az 1. fordulóban megírandó teszt az általános műveltségen túl méri az olvasottságot, tájékozottságot, a leghétköznapibb kérdésekről a történelmi, irodalmi, zenei, film és tv történeti ismeretekig.

A 2. forduló egyrészt a kreativitás felmérésére irányul (találékonyság, képzelőerő, elemző, lényeglátó, kritikai és íráskészség stb.); másrészt a jelentkező kamera előtti szerepléséből áll (magyarul, illetve az általa választott idegen nyelven), bizonyítva ezzel rátermettségét, verbális képességeit, beszéde és orgánuma alkalmasságát, valamint idegen nyelvi kommunikációs készségét.

A 3. fordulóba jutott jelentkezők a felvételi bizottsággal folytatott személyes beszélgetés során bizonyítják alkalmasságukat.
A fordulók között “házi feladatok” is lesznek, melyeket a felvételizőknek magukkal kell hozniuk a következő fordulóra.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Frank Zsuzsanna, e-mail:frank.zsuzsanna@szfe.hu).

A cél olyan szakemberek képzése, akik filmművészeti és filmdramaturgiai ismereteik birtokában alkalmasak filmíróként vagy kreatív producerként alkotó partnerként részt venni hazai és külföldi filmek előállításában.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2017-ben már negyedszer szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – film- és televízió rendező, gyártásszervező, hangmester, kameraman és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

Felvételi vizsgák: 2017. április 25 – július 7. között.

A felvételi vizsga három fordulóból áll:

 1. forduló: a teszt megírása és egy szabadon választott saját írás benyújtása. A benyújtandó, maximum tíz oldal terjedelmű saját írásnak műfaji kötöttsége nincs, s lehet egy hosszabb mű részlete is.

A teszt általános része a jelölt műveltségét, filmes irodalmi, színházi, történelmi, képzőművészeti és zenei tájékozottságát méri fel, míg a szakmai rész a filmdramaturgiához és forgatókönyvíráshoz szükséges készségek, elsősorban az írás- és elemző képesség, kreatív fantázia és vizualitás szintjéről tájékozódik.

 2. forduló: írás és vizuális anyag készítése, majd személyes beszélgetés

A feladat konkrét témáját és jellegét a felvételi bizottság az 1. forduló után ismerteti. Elvégzésére a jelöltnek egy hét áll rendelkezésére, ezt követi a személyes beszélgetés, melynek kérdései az addigi feladatokra, valamint az elemző- és kommunikációs készségek felmérésére irányulnak.

 3. forduló: a filmírói tehetség felmérését szolgáló írásos feladatok elvégzése, és azok „megvédése” a vizsgabizottság előtt.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Sziopisz Mária, e-mail: sziopisz.maria@szfe.hu).

A képzés célja olyan ismeretek átadása, melyek révén a végzett növendékek a művész- és szórakoztató filmgyártásra, a reklámfilmek készítésére, a televíziós és videoművészeti produkciók, internetes látvány és vizuális effektek létrehozására szerveződött alkotóművészi csoportok tagjaivá válhatnak.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2017-ben már negyedszer szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – dramaturg, gyártásszervező, hangmester, kameraman és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

Felvételi vizsgák: 2017. április 25 – július 7. között. 

1.forduló

Két elemből áll, egy írásbeli tesztből és a felvételi céljából elkészített mozgóképes feladatból.

E kettő együttes értékelése határozza majd meg, hogy ki juthat a második fordulóba.

A teszt megírásának feltétele a mozgóképes anyagok linkjeinek a teszt megírását megelőző határidőre eljuttatása az Egyetem felvételi bizottságához (e-mail cím: sziopisz.maria@szfe.hu)

Mozgóképes feladat: két rövidfilm elkészítése bármilyen technikával:

 1. egy maximum 3 perces narratív film. Bármilyen műfajú, jellegű, filmnyelvű alkotás, mely világosan artikulál egy történést.
 2. egy maximum 60 másodperces, személyes “névjegy” film.

A beküldött két rövidfilm elbírálásánál a technikai felkészültség semmiféle előnyt nem élvez, a jelentkezők gondolkodása, szemléletmódja és a mozgóképes fogalmazás iránti elkötelezettsége számít egyedül. Telefonnal és ingyenesen letölthető, könnyen, bármiféle tanfolyam nélkül megtanulható szoftverrel elkészíthető.

Mindkét alkotás címét szerepeltetni kell a megküldött linkben.

 2. forduló:

Fotózási feladat, mely az elkészült képsorozat segítségével egy történetet mond el. Személyes találkozó keretében egy fotósorozat elemzése.

 3. forduló:

a) filmkészítési feladat konkrét, közvetlenül a forduló  előtt megkapott paraméterek mentén.

b) az eddigiek összegzése; a vizsgabizottsággal folytatott beszélgetés során a film „megvédése”.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Sziopisz Mária, e-mail:sziopisz.maria@szfe.hu).

A képzés célja

A hazai filmipar és produceri irodák számára gyártási szakemberek képzése, a már meglévő általános kulturális és filmművészeti ismeretek bővítése és alkalmazása.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2017-ben már negyedszer szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – dramaturg, film- és televízió rendező, hangmester, kameraman, és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szak elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

Felvételi vizsgák: 2017. április 25 – július 7. között.

A felvételi vizsga során, az 1. fordulóban megírandó műveltségi teszt egyik felében a hallgatóknak számot kell adniuk általános műveltségükről, ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene és a filmművészet terén. A másik felében a kreatív készségüket kell bizonyítaniuk.

2. fordulóban – személyes találkozás során – részben a teszt értékelése, pontosítása, részben pedig újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra.

3. fordulóban a felvételi bizottság méri fel a jelentkező képességeit személyes hangulatú beszélgetés formájában.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Sziopisz Mária, e-mail:sziopisz.maria@szfe.hu).

A képzés célja a mozgóképes hangmesteri munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, aminek kertében a hallgatók megtanulják a különböző mozgóképes műfajok hangi produkciós munkáit az előkészítéstől a forgatáson át az utómunkáig.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2017-ben már negyedszer szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – dramaturg, film- és televízió rendező, gyártásszervező, kameraman és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód, a hangi kreativitás meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A hangszeres tudás és általában a zenei ismeretek előnyt jelentenek, de hiányuk sem kizáró ok.

Felvételi vizsgák: 2017. április 25 – július 7. között. 

A felvételi vizsga során, az 1. fordulóban megírandó műveltségi teszt egyik felében a hallgatóknak számot kell adniuk általános műveltségükről, ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene és a filmművészet terén. A másik felében a kreatív készségüket kell bizonyítaniuk.

2. fordulóban – személyes találkozás során – részben a teszt értékelése, pontosítása, részben pedig újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra.

3. fordulóban a felvételi bizottság méri a fel a jelentkező képességeit személyes hangulatú beszélgetés formájában.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Sziopisz Mária, e-mail:sziopisz.maria@szfe.hu).

A képzés célja

A kameramanok munkájához szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátíttatása, ahol a hallgatók megtanulják a filmes (16 mm, 35 mm) és digitális képrögzítést, valamint a filmes és televíziós műtermi világítást.

Az SZFE az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2017-ben már negyedszer szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – dramaturg, film- és televízió rendező, gyártásszervező, hangmester és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

Felvételi vizsgák: 2017. április 25 – július 7. között. 

A felvételi vizsga során, az 1. fordulóban megírandó műveltségi teszt egyik felében a hallgatóknak számot kell adniuk általános műveltségükről, ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene és a filmművészet terén. A másik felében a kreatív készségüket kell bizonyítaniuk.

2. fordulóban – személyes találkozás során – részben a teszt értékelése, pontosítása, részben pedig újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra.

3. fordulóban a felvételi bizottság méri a fel a jelentkező képességeit személyes hangulatú beszélgetés formájában.

 Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Sziopisz Mária, e-mail:sziopisz.maria@szfe.hu).

A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a rendező alkotótársaként részt venni az utómunkálatokban, a leforgatott anyagok összeállításában, a film- és televíziós produkciók végső formájának kialakításában.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2017-ben már negyedszer szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – dramaturg, film- és televízió rendező, gyártásszervező, hangmester és kameraman – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

Felvételi vizsgák: 2017. április 25 – július 7. között. 

A felvételi vizsga során az 1. fordulóban megírandó műveltségi teszt egyik felében a jelentkezőknek számot kell adniuk általános műveltségükről, ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene és a filmművészet terén. A másik felében a kreatív készségüket kell bizonyítaniuk.

2. fordulóban – személyes találkozás során – részben a teszt értékelése, pontosítása, részben pedig újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra.

3. fordulóban kifejezetten a vágói készségre utaló feladatot kell a jelentkezőknek megoldaniuk. A feladat elvégzése előképzettség nélkül is teljesíthető.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2017.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Sziopisz Mária, e-mail:sziopisz.maria@szfe.hu).

„DocNomads” Dokumentumfilm-rendező művész mesterszak (angol nyelvű, európai együttműködésben megvalósuló MA)

A szakra a jelentkezés speciális: a www.felvi.hu felületen történő jelentkezésen kívül az Európai Közösség Erasmus Mundus képzéseket felügyelő Ügynöksége (EACEA) által jóváhagyott módon és feltételekkel történik, elektronikusan. A képzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki a fenti felvételi eljárást is sikerrel teljesítette.

A teljes mértékben elektronikus jelentkezés határideje: 2017. január 8.

A jelentkezés teljes egészében a www.docnomads.eu honlapon keresztül történik.

A jelentkezés feltételei: bachelor diploma, angol nyelvvizsga bizonyítvány, a jelentkező által korábban készített film max. 9 perces részlete és egy új, 3 perces film “Az én világom” címmel, valamint a honlapon található jelentkezési lap kitöltése. Az elkészített filmeket elektronikusan kell feltölteni: www.docnomads.eu
Csatolandó dokumentumok:
– a korábban megszerzett diploma angol nyelvre fordított és a kibocsátó egyetem által hitelesített másolata,
– a nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
– elektronikus jelentkezési lap (www.docnomads.eu),
– motivációs levél,
– szakmai önéletrajz,
– digitális fotó,
– útlevél-másolat.

A képzés 4 féléves, angol nyelvű Erasmus Mundus mesterképzés, melyet három egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a portugál Universidade Lusofona és a belga LUCA School of Arts – Brussels) valósít meg. A felvett hallgatók az első félévet a portugál, a másodikat a magyar, a harmadikat a belga egyetemen töltik, a negyedik félévet a három intézmény valamelyikében. A képzés végén a hallgatók hármas diplomát kapnak. A képzés díja 4 500 Euró/szemeszter.

“Viewfinder” Filmoperatőr művész mesterszak (MSZKFLO) – angol nyelvű, európai együttműködésben megvalósuló MA

Bemenetként elfogadott BA diplomák: mozgókép alapképzési szak kameraman szakiránya, kameraman alapképzési szak, fotográfia alapképzési szak, valamint külföldi képzési rendszerek szerinti általános filmkészítési alapképzési szak(ok) (operatőri specializációval). A mesterképzésre elfogadható más BA-diploma is, amennyiben a jelentkező már kreditet szerzett operatőrként, ill. igazolható szakmai tapasztalatot szerzett operatőri stáb tagjaként.

A teljes mértékben elektronikus jelentkezés határideje: 2017. február 19.

A  jelentkezés teljes egészében a www.viewfinder-ma.eu honlapon keresztül történik.

A képzés 4 féléves, angol nyelvű Erasmus Mundus mesterképzés, melyet három egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a National Film School at the Institute of Art, Design and Technology, Dun Laoghaire,Dublin, Ireland  és a Baltic Film, Media, Arts and Communication School of Tallin University, Estonia) valósít meg. A felvett hallgatók az első félévet az ír, a másodikat a magyar, a harmadikat az észt egyetemen töltik, a negyedik félévet a három intézmény valamelyikében. A képzés végén a hallgatók hármas diplomát kapnak. A képzés díja 4 500 Euró/szemeszter. A hallgatók Erasmus Mundus ösztöndíjra pályázhatnak, mely fedezi a teljes tandíjat és a megélhetési költségek jelentős részét.