Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Doktori Iskola felvételi – Sokszínűség jellemzi az SZFE doktori képzését

Nagy megtiszteltetés és egyben komoly felelősség is, amelynek a tradicionális értékekhez ugyanúgy kell ragaszkodnia, mint ahhoz, hogy mind a munkafolyamat, mind az alkotói és kutatói munka eredménye reflektáljon a modern kor kihívásaira – mondta Timár András színháztörténész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának titkára az intézmény doktori képzésről. A Színház- és […]

Nagy megtiszteltetés és egyben komoly felelősség is, amelynek a tradicionális értékekhez ugyanúgy kell ragaszkodnia, mint ahhoz, hogy mind a munkafolyamat, mind az alkotói és kutatói munka eredménye reflektáljon a modern kor kihívásaira – mondta Timár András színháztörténész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának titkára az intézmény doktori képzésről.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) PhD- és DLA-programot is hirdet. Milyen sajátosságait tudja kiemelni ezeknek a képzéseknek általánosan és az SZFE-n egyaránt?

Az SZFE doktori iskolája szélesre tárta kapuit. Négyéves képzésünk olyan egyetemi MA-diplomával rendelkező alkotók, kutatók jelentkezését várja, akik a színház-, film- és videóművészet, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói munkát. Művészettudományi képzésünkre pedig elsősorban olyan kutatók, alkotók jelentkezhetnek, akiknek mestervégzettsége megfelel a doktori iskola szakterületeinek. A doktori iskola hallgatóinak szerteágazó alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben helyet kap a színház-, a videó- és filmművészet elméleti és történeti megközelítése, a klasszikus és kortárs művelődés- és kultúrtörténeti kontextus.

„Kiemelkedően fontosnak tartjuk azt is, hogy az elméleti és a gyakorlati alkotói gondolkodást igénylő ismeretek elsajátítása mellett a kortárs kultúra szempontjából elengedhetetlen szakterületek is helyet kapjanak a képzésben. A képzés négy éve alatt az alkotói, kutatói munkát témavezető segíti, emellett a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra és alkotói, illetve kutatói műhelymunkára is. A doktoranduszok a képzés során oktatásmódszertani tudásra is szert tesznek, ezáltal is biztosítva egyetemünk oktatói utánpótlását.”

Május 31-ig lehet jelentkezni a doktori képzésre. A modellváltással változott a doktori iskola is? Amennyiben igen, miben érhető tetten a változás?

A modellváltás során megszilárdult a Doktori Iskola intézményi keretrendszere az SZFE szervezeti berkein belül. Megalakult az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT), amely a doktori képzés működésének egységességét, szabályozottságát és áttekinthetőségét biztosítja. A tavalyi tanévben nem volt doktori felvételi, ezért az elmúlt év egyfajta határvonalnak is tekinthető a doktori iskola életében. Az új képzési struktúra kialakítása folyamatban van, s ez számos új feladatot és egyben szabadságot is ad a számunkra.

Az új szisztémák meghonosítása a doktori iskola hagyományos értékeinek, alkotói és tudományos színvonalának megtartásával és fejlesztésével történik. Képzési tervünk alapján új, intézményen belüli és neves vendégoktatók bevonását tervezzük a határainkon inneni és túli tudományos és művészeti élet legkülönbözőbb területeiről.

A kutatás, a tudományos pálya nem könnyű hivatás – sem a doktori tanulmányok alatt, sem pedig a végzést követően –, hiszen menedzserszemléletű világban élünk. A képzés reagál-e esetleg a megváltozott tudományos és művészeti térre, lehetőségekre?

Képzésünk a primus inter pares elve alapján működik, a művészettudományok vagy a színház-, film- és videóművészetek doktorává válni hosszú időn keresztül tartó, kitartó és kiemelkedő munka eredménye. Ez nagy megtiszteltetés és egyben komoly felelősség is, amelynek a tradicionális értékekhez ugyanúgy kell ragaszkodnia, mint ahhoz, hogy mind a munkafolyamat, mind az alkotói és kutatói munka eredménye reflektáljon a modern kor kihívásaira. A oktori iskolánk leendő témavezetői és témahirdetései szilárdan mutatják azt a sokszínűséget, amelyből a képzésre jelentkezők választhatnak. A neves színházi és filmes szakemberek idei témakiírásai ugyanúgy lehetőséget adnak klasszikus kulturális és művészeti témák kutatására, mint ahogyan reagálnak a kortárs kultúrára vagy éppen a tudományágak vizsgálati módszertanára.

Sokszínűségünkben is kiemelkedően fontos területek a tradicionális színház, a szakralitás, a báb, a tánc, a zenés színház, a nemzeti drámák és a magyar színházművészet vizsgálata, a színházszociológiai és színházantropológiai kutatások, a digitális technológia, a történelmi film, a kultúraközvetítés és az újmédia trendjeinek tanulmányozása.

Lengyel Emese
Magyar Nemzet

https://magyarnemzet.hu/kultura/2023/05/sokszinuseg-jellemzi-az-szfe-doktori-kepzeset