Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Karsai György

KARSAI GYÖRGY

 

EGYETEMI TANÁR, Kandid/1989., Habil/1996.

DOKTORI ISKOLA

INTÉZETVEZETŐ

OKTATOTT TÁRGY: DRÁMA- ÉS SZÍNHÁZTÖRTÉNET

 

(1953., Budapest)

 

ELTE BTK
Dr univ.: 1982
Tanársegéd: 1977-1983
Adjunktus: 1983-1986
Egyetemi docens: 1986-1995

Egyetemi tanár: 1996 (PTE)

2003 (Színművészeti Egyetem)

1981 január-március: India (kutatói ösztöndíj)
1989-1990: Paris X Nanterre
1992-1994: Université de Strasbourg
1994: École Normale Supérieure Paris
1999-2002: Université de Caen
2002-2004: Université de Lille, Charles de Gaulle

Egyetemes és magyar dráma- és színháztörténet oktatása.

1977-1995: ELTE BTK
1995 – PTE BTK
1995 – CEU
1999 – Színház-és Filmművészeti Egyetem

Parole et silence des devins dans le théatre antique. La divination et la faute tragique dans l’ Hippolyte d’ Euripide. GITA 6 (1990-1991) 161-171.
L. C. Luschnig, Time Holds the Mirror. Compte rendu in: Mnemosyne 68 (1992) 75-78.
A jós a görög tragédiában. Az előzmények és Aischylos. (Le devin dans la tragédie grecque. Les prémisses et Eschyle) Café Bábel 1992/2. 47-57.
Tirésias dans les Bacchantes. in: Inititation. Actes du Colloque International de Montpellier 1992. 199-208.
Teucros dans l’ Hélene d’ Euripide. Pallas 38 (1992) 217-226.
Oedipe et Créon, Thésée et Hippolyte. in: Sophocle. Actes du Colloque International d’ Aix-en-Province. 1993. 329-342.
Les meres dans les Bacchantes. Kentron 9 (1993) 119-136.
Teiresias a Heten Thébai ellen című tragédiában. (Tirésias dans les Sept contre Thebes) AntTan 29 (1993) 22-29.
Aiszkhülosz-Peter Stein: Oreszteia. Színház 28 (1995/1) 36-40.
Hair les enfants dans la tragédie grecque. in: Enfants et enfances dans les mythologies. Actes du VII. Colloque du Centre de Recherches Mythologiques de l’ Université Paris X., 1995. 123-136.
Les loisirs de Phedre (Euripide, Hippolyte 380-386). in: Les loisirs et ‘ héritage de la culture classique. Actes du XIIIe Congres de l’ Association Guillaume Budé. Latomus 230 (1996) 85-95.
Les fausses morts dans l’Hélene d’Euripide. Acta Ant.Hung. 36 (1995) 39-52.
Odüsszeusz utazásai. Café Bábel 1997/1. 131-145.
Tragédia és komédia között – Euripidész “Helené”-je. Holmi 9 (1997) 1107-1118.
Homérosz: Íliász. Budapest 1998. Talentum Műelemzések 86p.
Homérosz: Odüsszeia. Budapest 1998. Talentum Műelemzések 89p. Euripide, Les bacchantes. Bibiliographie 1970-1996. Kentron 14 (1998) 207-222pp.
The Translation of Greek Dramas in Hungary. in: Hé Metaphraszé tou Arkhaiou Hellénikou Dramatosz.. ed. E. Patrikiou. Athén 1998. 77-78pp.
A Szép és a Szörnyeteg. Osiris-Gond Kiadó Budapest, 1999. 593pp.
La magie dans l’Odyssée: Circé. in: La Magie. Actes du Colloque Internationale de Montpellier, ed. A. Moreau, J.C. Turpin, Montpellier 2000. Tome II.185-198pp.
A Leláncolt Prométheusz szerkezete. Literatua 2000/4. 420-431pp. Versenyjátékok az Íliászban. in: Holmi 2001. április 412-427pp.
Antigoné és Kreón halottai. Ellenfény 2001/4. 16-22pp.
Akhilleusz haragja az Íliászban. Pannonhalmi Szemle 10 (2002) 63-87. Odüsszeusz és Kirké. Ókor 2 (2003) 31-36.
Le corps d’Hélene. La scene de reconaissance dans l’Hélene d’Euripide, 528-596. Kentron 19 (2004) 115-135.
Szophoklész: Trakhiszi nők, Ókor VI., (2006), pp. 48-93
Quelques scenes comiques dans l’Helene d’ Euripide, Pallas 67., (2006), pp. 15-26
Euripidész: Oresztész, Kalligram, (2008) pp. 15-20
Szophoklész: Oidipusz király, 2000 c. folyóirat, pp. 40-48
Larousse: Görög-római mitológia lexikona, Budapest (szerk.), (2008) 709 p
Euripidész: Oresztész, Nemzeti Színház Színműtár Budapest, (2008) 123 p.
Szophoklész, Oidipusz király, Színház – Drámamelléklet, 2010 Nov. (Térey Jánossal)

 

Az alábbi osztályokban volt korábban osztályvezető