Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Győrei Zsolt

GYŐREI ZSOLT

EGYETEMI DOCENS, PHD/2003., habil/2015.

ELMÉLETI ÉS MŰVÉSZETKÖZVETÍTŐ INTÉZET

(1970., Budapest)

OKTATOTT TÁRGY: MAGYAR DRÁMATÖRTÉNET, IRODALOM, DRAMATURGIA, VERSTAN, FORGATÓKÖNYV ÍRÁS

Egyetemi oktató (SZTE, SZFE)
Színdarabíró (két önálló drámakötet, folyóirat-publikációk, kőszínházi bemutatók) Dramaturg és rendezői működés (Spinoza)
Színikritikák (Zsöllye)
Költő (folyóirat-publikációk) és műfordító (folyóirat-publikációk, antológiák, önálló kötet) Könyvszerkesztő (Heltai-kötetek, Szép Ernő-drámakötet) és folyóiratszerkesztő (Matiné) MASZK színészminősítés, elméleti vizsgáztatás (1999-2005)
Kapcsolat a Szlovákiai Magyar Kulturális Intézettel: színházi előadások Pozsonyban és több kisebb városban.

 • SZFE Művészetelméleti Tanszék
  1998-tól óraadó tanár
  2000-től egyetemi tanársegéd
  2003-tól egyetemi adjunktus
  2010-től egyetemi docens
  • SZTE Modern Magyar Irodalom Tanszék
  1995-1998: PhD ösztöndíjas
  2010-től: óraadó
  • SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
  2010-ben óraadó
  • KRE: 2009-től: óraadó

Schlachtovszky Csaba, A passzív apaszív (drámák), JAK-L’Harmattan, 2005
Christian Morgenstern: Bitódalok (ford., szerk., utószó), Szukits, 1995.; Lazi, 2000
Schlachtovszky Csaba, Rostáltatás a magtárban (drámák), JAK-Kijárat, 1998
Színházi kritikák a Zsöllyében 2000-2004
Schlachtovszky Csabával közös, saját produkciók a Spinozában: Legénytoll (társszerk., társszerző), Hacsak és Sejó (társszerző, színész, társrendező), A Kuplékirály (társszerző, társrendező), Brontëk (társszerző, társrendező)

Az utóbbi öt év fontosabb publikációi:
A szegény kisgyermek panaszai első (három) kiadásának kötetkompozíciója, Literatúra, 2011. tavasz (elfogadva)
Velemi Névtelen: Versek, Tiszatáj, 2011. február (versek)
Gábor Andor: Szépasszony, Európa, Bp., 2010. (szerkesztő, utószóíró)
Heltai Jenő: Te pajkos, kis kokott, Papirusz Book, Bp., 2007. (szerkesztő)
Szép Ernő: Fiú, leány, Európa, Bp., 2006. (szerkesztő, utószóíró)
Udvariatlan szerelem – a középkori obszcén költészet antológiája, Prae.hu, Bp., 2006.
(szerkesztő, műfordító)

Legfontosabb szakmai és szépirodalmi publikációk:
Heltai Jenő drámai életműve, L’Harmattan, Bp., 2005.
A passzív apaszív – színművek (Schlachtovszky Csabával közösen), JAK Füzetek, L’Harmattan, Bp., 2005.
Heltai Jenő breviárium I-II., Budapesti Negyed, 2002. tél – 2003. tavasz (szerkesztő)
Heltai Jenő: A masamód, Európa, Bp., 2001. (szerkesztő, utószóíró)
Rostáltatás a magtárban – színművek (Schlachtovszky Csabával közösen), JAK Füzetek, Kijárat, Bp., 1998.

További publikációk:

Szakirodalmi publikációk:
Hét világ vándora – Oswald von Wolkenstein verseiről, Tiszatáj, 2010. szeptember, 54-56.
Szuper Károly’ színészeti naplójából, In: SZILÁGYI Márton – VÖLGYESI Orsolya (szerk.)
Szövegkönyv – Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, Ráció, 2005., 12-15.
Száztíz év – Heltai Jenő összegyűjtött versei, Papirusz Book, 2003. (szerkesztő)
Miska – Szép Ernő színműveiről, Zsöllye, 2003/2. sz., 15.
Színikritikák a Zsöllyében, 2001-2004.
A néma levente – öt magyar dráma (az antológiában HELTAI Jenő: A néma levente című darabjának szövegét gondoztam, jegyzeteltem és láttam el utószóval), Bp., Európa Könyvkiadó, “Diákkönyvtár” é.n. [1999.]
Csokonai Vitéz Mihály: Kölcsey Ferencz: Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetése czímű munkájának költői megítéltetése (átdolgozott változat), Kortárs, 1996/2. sz., 58-64.
Karinthy Frigyes: A zöld tinta kiapadt…, Symposion, 1995/2. sz., 6-9.
Szindbád otthon – Márai Sándor Krúdy-regényéről, Tiszatáj 1995/6. sz., 27-34.
Csokonai Vitéz Mihály: Kölcsey Ferencz: Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetése czímű munkájának költői megítéltetése, Pompeji, 1992/2. sz., 35-45.
Szókratészek (Platón: Szókratész védőbeszéde és Woody Allen: Az én védőbeszédem című írásainak összehasonlító elemzése, TDK-dolgozat) = In: FRIED István szerk., Acta Iuvenum: Antik és posztmodern (Irodalomtudományi és -elméleti tanulmányok), Szeged, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1994, 57-73.

Szépirodalmi publikációk
Szakállszárító – Örökifjú jelesek irodalmi kabaréja, Spinoza-Prae-Palimpszeszt közös kiadása, Budapest, 2010. (Szerkesztő, szerző)
Legénytoll – Ifjú jelesek irodalmi kabaréja, Palimpszeszt, Budapest, 2004. (Szerkesztő, szerző)
Christian MORGENSTERN, Bitódalok (bővített, kétnyelvű és mások fordításaival gazdagított új kiadás, szerkesztő, fordító, utószóíró), Szeged, Lazi Kiadó, 2000.
Christian MORGENSTERN, Bitódalok (fordító, utószóíró), Szeged, Szukits, “A líra gyöngyszemei”, é.n. [1995]
Versek 1993-tól különböző irodalmi folyóiratokban: Tiszatáj, Symposion, Thélčme, Prae, Jelenkor, Bárka, Holmi
Versfordítások több antológiában: (Minnesang – A középkori világi líra gyöngyszemei, Eötvös József Könyvkiadó, Bp., 1998; A tavaszidő édessége – Válogatás a középkor nyugat-európai szerelmi költészetéből, Kairosz Kiadó, Bp., 2004.; Udvariatlan szerelem – a középkori obszcén költészet antológiája, Prae.hu, Bp., 2006.; Lackfi János szerk.: Száz vers, Helikon, Bp., 2010.) 1995-től több irodalmi folyóiratban: Tiszatáj, Symposion, Thélčme, Prae, Napút, Helikon, Kalligram, Holmi; valamint H.F. Peters: Lou. Egy rendkívüli asszony élete című életrajzi regényének (Európa, 2004) Lou Salome-, Nietzsche- és Rilke-versbetétei.
A Schlachtovszky Csabával közösen írt drámák, a két gyűjteményes kötet mellett, antológiákban jelentek meg (Bolygó király, Nyílt Fórum, 1995; Donnerwetter, Nyílt Fórum, 1998), folyóiratokban (Spaletta, Symposion, 1995/3.; Bolygó király, Pompeji, 1995/4.; Brontë-k, Thélčme, 1998. nyár; Donnerwetter, Prae, 1999/1-2.; A Rom, Prae, 2001/3-4.; Bem, a debreceni gács, Színház, 2002. július; A Danaidák, Színház, 2004. július), a Bolygó király hangjáték-változatát Zoltán Gábor rendezte meg 1998-ban.
Bemutatók: Ludovicus, Szkéné, 1996. (saját rendezés); Donnerwetter, Székesfehérvári Vörösmarty Színház, felolvasószínház, 2000.; A Rom, Petőfi Irodalmi Múzeum (rendezte Árkosi Árpád); Bolygó király, Kecskeméti Katona József Színház, 2001. (Rendezte Sándor János); Hacsak és Sejó, Spinoza, 2005. (saját rendezés); Kuplékirály, Spinoza, 2005. (saját rendezés); Brontë-k, Spinoza, 2006 (saját rendezés); Vuk (Szemenyei János zenéjére), Rock Színház, 2006. (rendezte Miklós Tibor); Drakula vajda, Mátyás királynak rabja, Pinceszínház, 2009. (rendezte Dér András).
• Schlachtovszky Csabával közösen írt televíziós forgatókönyvek az MTV Millenniumi Mesék sorozatába (2000-2002): Irinyi János; Kempelen Farkas; A két Bolyai; Gróf Teleki Sámuel; Báró Eötvös Loránd; Jászai Mari; Kandó Kálmán; Csontváry Kosztka Tivadar.

Örkény István drámaírói ösztöndíj, 2002.
A Dramaturgok Céhének drámaírói ösztöndíja, 2001.
Bornemisza Péter drámaírói ösztöndíj, 1999.
Faludy-díj, 1994.

Az alábbi osztályokban volt korábban osztályvezető