Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Továbbra is jogszerű az Egyetem működése

A Színház- és Filmművészeti Egyetem hivatalos tájékoztatása az elmúlt napok sajtómegjelenéseivel kapcsolatban. A Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyei kiemelt médiaérdeklődéssel bírnak az elmúlt napokban. Az újságok hasábjain, a televízió kamerái mögött számos találgatást és a valósággal, az igazsággal nem mindig megegyező kijelentést találunk. A Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetése az alábbiakról tájékoztatja az Egyetem közösségét […]

A Színház- és Filmművészeti Egyetem hivatalos tájékoztatása az elmúlt napok sajtómegjelenéseivel kapcsolatban.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyei kiemelt médiaérdeklődéssel bírnak az elmúlt napokban. Az újságok hasábjain, a televízió kamerái mögött számos találgatást és a valósággal, az igazsággal nem mindig megegyező kijelentést találunk. A Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetése az alábbiakról tájékoztatja az Egyetem közösségét és az Egyetemünk iránt érdeklődő közvéleményt.

Egyetemünk oktatói, dolgozói és az aktívan közreműködő hallgatói közösségünk munkája eredményeként az immáron két éve megkezdett modellváltási folyamat legfontosabb lépései sikeresen megtörténtek. Napjainkra Egyetemünk költségvetésileg, infrastrukturálisan és szervezetileg is stabil intézmény, mely szakmailag fejlődő működési pályán van, mindez hosszú távra biztosítja az előrehaladás lehetőségét, a minőségi munka megvalósítását.

Az előző tanév méltó lezárásaként a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2025. december 31-ig akkreditálta Egyetemünk és benne a Doktori Iskolánk szakmai munkáját. Az akkreditáció ténye, az esetenként több tízszeres túljelentkezések, a közösségi programjaink és a szakmai eseményeink iránti kiemelt hallgatói érdeklődés visszaigazolja az elmúlt két év egyetemépítő tevékenységét, melyet őszintén és nagy alázattal végzünk a színházművészetet és a mozgóképművészetet kedvelő, szerető közösségért, a nálunk tanuló fiatalokért.

A modellváltást követően fejlesztések sokaságát indítottuk el, melyek a külvilág számára részben láthatók, részben láthatatlanok, de valamennyi a hallgatói megelégedettség elérésének irányába mutat. Egyetemünkön felújításra kerültek az oktatási épületek, új kollégiumot kapott a hallgatóság, olyan speciális nagyértékű eszközbeszerzések valósultak meg, amik hatására nemzetközi szinten is modern technikai környezetben folyhat az oktatás. Magas színvonalon működtetjük az intézményi minőségbiztosítást, a GDPR rendszerét, rövid idő alatt kidolgoztuk a HR, az oktatástámogatás és az egyetemi szabályozások átfogó struktúráját. Takarékos és ésszerű gazdálkodással olyan rendszereket alkottunk, amik jó anyagi lehetőségeket biztosítanak oktatóink és hallgatóink szakmai előmeneteléhez. Többek közt ez a fejlesztési munka tette lehetővé, hogy mára felkészült, ambiciózus és fejlődni akaró oktatói, kutatói közösséget tudhatunk magunkénak.

Mindezek alapján szeretnénk megnyugtatni valamennyi az Egyetemünk ügyével foglalkozó érdeklődőt, a média tisztelt munkatársait, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló szervezeti modernizálásból fakadó személyi változásokban hozott döntéseink megalapozottak, előkészítettek, átgondoltak és jogszerűek. Ennek megfelelően az érintett Bizottságok és a Doktori Iskola személyi változásai, a Nemzeti Felsőoktatási Törvénynek, a doktori iskolák működését meghatározó jogszabályoknak, az Egyetemünk hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság jelentésében megfogalmazottaknak megfelelően jogszerűek. Az átalakulással érintett szervezeteink jelenleg is működőképesek, a bennük feladatot ellátó tanáraink minden kötelező feltételnek megfelelnek, Szenátusunk aktívan és jogszerűen irányítja Egyetemünket.

Budapest, 2022. augusztus 31.
az Egyetem vezetése

Válaszlevél a Doktoranduszok részére