Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Tájékoztató korábbi hallgatóink számára rendkívüli pót-záróvizsga lehetőségéről

Április 11-én lépett hatályba a Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete, a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről. A rendelet 6. §-a szerint: „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.” A szabályozás lehetőséget nyújt azoknak, a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je után megkezdett hallgatóknak […]

Április 11-én lépett hatályba a Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete, a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről.

A rendelet 6. §-a szerint: „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

A szabályozás lehetőséget nyújt azoknak, a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je után megkezdett hallgatóknak a diplomájuk nyelvvizsga nélküli megszerzésére, akik előző tanévben már abszolváltak, de a záróvizsgára bocsájtásukra szakdolgozat és/vagy diplomamunka hiányában nem került sor. 

A rendkívüli körülményekre tekintettel a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2020. augusztus végén rendkívüli pót-záróvizsga lehetőséget biztosít a fenti kritériumoknak megfelelő egykori hallgatóinak, valamint azoknak, akiknek nyelvvizsgájuk ugyan van, de más okból nem teljesítették a szakzárást. 

A jelentkezési szándékot (a témavezető által aláírt szakdolgozat/diplomamunka címbejelentővel együtt) 2020. május 15-ig kell az Oktatásszervezési Osztály munkatársaihoz eljuttatni. A feladatokat legkésőbb július 20-ig kell leadni. Egyéb határidőkről, feltételekről részletes felvilágosítást a tanulmányi referensek adnak, mivel a záróvizsga feltétele az kitűzött határidők betartása, az előírásoknak való maradéktalan megfelelés és az egyetem felé fennálló tartozások rendezése. 

Javasoljuk, hogy minden érdeklődő vegye fel a kapcsolatot egykori osztályfőnökével vagy a jelenlegi szakfelelőssel, tájékozódjon az aktuális elvárásokról. Külön felhívjuk a hallgatói jogviszonyukat 2013. augusztus 31. előtt lezárt érdeklődők figyelmét, hogy végbizonyítványuk kiállítását az Egyetem feltételhez kötheti, így ők mindenképpen egyeztessenek a jelentkezés beadása előtt! 

További információt a Film- és Média Intézet egykori filmes BA és osztatlan hallgatói Sziopisz Máriától (sziopisz.maria@szfe.hu), TV-s és MA hallgatói Frank Zsuzsannától (frank.zsuzsanna@szfe.hu), a Színházi Intézet, valamint az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet egykori hallgatói Tornyai Annától (tornyai.anna@szfe.hu) kaphatnak.