Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

ERASMUS DOLGOZÓI ÖSZTÖNDÍJ PÓTPÁLYÁZAT (a 2014/2015-es tanévre)

A Színház- és Filmművészeti Egyetem pótpályázatot hirdet az egyetem dolgozói és oktatói részére erasmus-ösztöndíj elnyerésére a mellékelt táblázatban megadott (intézményünkkel kétoldalú szerződéses viszonyban lévő) európai felsőoktatási intézményekbe, vagyszabadon választott európai szakmai intézményekbe. Az Egyetem a korábbi döntés során fel nem használt 2070 Eurót fordíthat még oktatói és személyzeti mobilitásra.


Az Erasmus program keretében a támogatottak napi megélhetési és utazási támogatásban részesülhetnek az alábbi, a Tempus Közalapítvány által megállapított, országonként különböző ráták alapján). Az Erasmus támogatás csupán hozzájárulás a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kinn tartózkodás teljes költségét nem fedezi, ezért szükség van egyéb kiegészítő források igénybevételére, vagy egyéni anyagi hozzájárulásra is.

Az utazások legkorábban 2014. június 1-én kezdődhetnek és  2015. szeptember 30-áig be kell fejeződniük!

Pályázatot nyújthatnak be az Egyetem munkavállalói és az Egyetemmel megbízási szerződéses viszonyban lévő oktatók, munkatársak,

  • akiket nyelvtudásuk alkalmassá tesz a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható),
  • akiknek pályázati munkaprogramja egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • kitöltött pályázati űrlapot (megtalálható az egyetem honlapján),
  • fényképes szakmai önéletrajzot magyarul és angolul
  • amennyiben szakmai céghez történik az utazás, a fogadó intézmény nevét, címét, telefonszámát, honlapját, a fogadó személy nevét és elérhetőségét,
  • a kiutazás tervezett időpontját és időtartamát,
  • A kiutazás célját, a tervezett tevékenység leírását, programját, és az utazás várható szakmai eredményét

A kiutazókról az Egyetem Erasmus Bizottsága dönt. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2014. október 31.

A pályázati dokumentumokat a zatonyi.ildiko@szfe.hu címre kell elküldeni, ill. a munkahelyi vezetővel aláíratva Zátonyi Ildikó nevére leadni a Rektori Hivatalban (Vas u. 2/c)