Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Stőhr Lóránt

STŐHR LÓRÁNT

EGYETEMI DOCENS, DLA/2007.

ELMÉLETI ÉS MŰVÉSZETKÖZVETÍTŐ INTÉZET

(1974., Budapest)

OKTATOTT TÁRGY: FILMTÖRTÉNET, MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

1999- az Élet és Irodalom filmkritikusa
2001 – Magyar Újságírók Országos Szövetsége Film- és televízókritikusi szakosztály titkára
2006-2009: Magyar Mozgókép Közalapítvány dokumentumfilmes szakkollégium tagja
2004- 2011 Nemzeti Filmiroda filmszakmai bizottságának tagja

2004-2006: Pécsi Tudományegyetem Mozgóképtanulmányok Központjának óraadó tanára. Tárgyak: Homoszexualitás a filmművészetben, Magyar filmtörténet, Amerikai filmtörténet 1945-1975 és Kortárs távol-keleti film
2006- : kolozsvári Sapientia Tudományegyetem Film-Fotó-Média szak óraadó tanár. Tárgyak: német újfilm, kortárs kínai film
2008: ELTE BTK MMI Filmtudomány Tanszék. Tárgy: A melodráma
2008-2010 : Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens. Tárgyak: klasszikus és modern egyetemes filmtörténet, magyar filmtörténet, kortárs távol-keleti film, kortárs európai film, kritikaírás, filmelemzés
2007 – Színház -és Filmművészeti Egyetem óraadó, 2010-től egyetemi docens. Tárgyak: Kortárs film, Kortárs filmelmélet, Filmtörténet, Magyar filmtörténet, Dokumentumfilmelmélet-történet, Kutatásmódszertan

2003: Állami Eötvös Ösztöndíj British Film Institute London. A melodráma története és elmélete. Publikációk: Wong Kar-wai és a műfajok. In: Metropolis 2005/3., Nincs alku. Lars von Trier melodrámái In: Metropolis 2006/3.
2008: Politikatörténet Intézet 1968-as kutatása. Publikáció: A lázadó filmtől a papák mozijáig. A hatvanas évek baloldali mozgalmai a film tükrében. In: Balázs Eszter, Földes György, Konok Péter (szerk.): A moderntől a posztmodernig: 1968. Budapest: Napvilág, 2009
2010: Állami Eötvös Ösztöndíj British Film Institute London. A dokumentumfilm és a fikciós film határterületei, a narrativitás és performativitás kapcsolata a kortárs filmben, az új média hatása a filmre.

2012:  Állami Eötvös Ösztöndíj: Calvin College

– Keserű könnyek. A melodráma a modernitáson túl. Apertúra Könyvek, Pompeji, Szeged, 2013.

– Érzelmek kiáradása. Sós Ágnes dokumentumfilmes pályája az intézményrendszer tükrében. Apertúra 2016. nyár   http://uj.apertura.hu/2016/nyar/stohr-erzelmek-kiaradasa-sos-agnes-dokumentumfilmes-palyaja-az-intezmenyrendszer-tukreben

– Széthulló kisvilágok sodrában. Tolnai Szabolcs filmjei. In: Filmvilág 2016/7. 4-7.

– Conflicting forces: postcommunist and mythical bodies in Kornél Mundruczó’s films. In: Studies in Eastern European Cinema. 2016. April. DOI: 10.1080/2040350X.2016.1155264

– Érzelem és érzelem. A kortárs tajvani film. In: Filmvilág 2016/2. 48-51.

– Távoli képek, csendes életek. Tajvani hullámok. In: Filmvilág 2015/12. pp. 32-35. Filmvilág 2016/1 36-39.

– Apa, fiú, föld. A föld mint identitásképző erő a magyar filmben. In: Győri Zsolt – Kalmár György (szerk.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. 84-98.

– Üzlet a kirakatban. Üzletemberek a rendszerváltás utáni magyar dokumentumfilmben. In: Apertúra 2015. ősz http://uj.apertura.hu/2015/osz/stohr-uzlet-a-kirakatban-uzletemberek-a-rendszervaltas-utani-magyar-dokumentumfilmben/

– Emberképző. Illés György operatőri életműve. In: Filmvilág 2014/12. pp. 15-19.

– Inside Job. First Person Documentary in Trauma Cinema: Balkan Champion. In: Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication. Vol 15. No 24. (2014) pp. 5-18.

– Idő lett : A Budapesti Iskola és az idő. Apertúra 2013 tavasz http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/stohr-ido-lett-a-budapesti-iskola-es-az-ido/. (2013)

– Határátlépések. A neoavantgárd elmúlása és továbbélése a magyar filmben. In: Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színészképzés. Neoavantgárd hagyomány. Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2013. pp. 72-97.

– Kamerába zárva. Szirtes András filmnaplói és az önéletrajziság. In: Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színészképzés. Neoavantgárd hagyomány. Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2013. pp. 98-118.

– A lassúság gyönyöre. R. W. Fassbinder: Petra von Kant keserű könnyei. In: Filmszem III/4. pp. 41-48.

– A szerelem otthona. Michael Haneke Szerelem című filmjéről. In: Jelenkor 2013. szeptember pp. 931-938.

– Hit nélkül látni. Errol Morris dokumentumfilmjei. In: Filmvilág 2013/1. pp. 24 –30.

– A melodráma több élete. In: Metropolis 2012/3 pp. 2-9. Melodráma (szerk.). Metropolis 2012/3.

– New Forms of Narrativity and Documentary on DVD. György Pálfi’s I’m not Your Friend-Project. In: Ágnes Pethő (Ed.): Film in the Post-Media Age. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012. pp. 357-380.

– Valóságmozi a digitális korban. A fikciós és a dokumentumfilm újraértelmezése a Nem vagyok a barátod DVD-szövegében. In: Apertúra 2011. nyár

– Feltépett sebek. Önreflexivitás a kollektív traumák dokumentumfilmes feldolgozásában. In: Médiakutató 2011/3. (Vol. XII. No. 3.) pp. 101-108.

– Könnyek nélkül. A melodráma a magyar filmben. In: Metropolis 2010/1. pp. 24-43.

– Szabadságszűke. Mundruczó Kornél melodrámái. In: Pannonhalmi Szemle 2010/1. pp. 132-144.

– Az Óperenciás tengeren is túl. A magyar filmkánon angolszász filmkönyvek tükrében. In: Metropolis 2009/3. pp.104-119.

– Elégiák. A hatvanas évek dokumentarizmusa. In: Gelencsér Gábor (szerk.): Tanulmányok az ötvenéves Balázs Béla Stúdióról. Műcsarnok – BBSA, Budapest, 2009. pp. 91-107.

– Tendencje dokumentalne w węgierskim filmie lat 60. i 70.(Dokumentarista tendenciák a 60-70-es évek magyar filmjében) In: Robert Kardzis-Jan Topolski (ed): Złota era węgierskiego kina. Lata 60. i 70., Kraków-Warszawa: Korporacja Ha!art i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Linia filmowa, 2009. pp. 13-42.

– Testes attrakciók – Teatralitás a fiatal magyar filmben – Apertúra 2009/2 http://apertura.hu/2009/nyar/stohr

– A lázadó filmtől a papák mozijáig. A hatvanas évek baloldali mozgalmai a film tükrében. In: Balázs Eszter, Földes György, Konok Péter (szerk.): A moderntől a posztmodernig: 1968. Budapest: Napvilág, 2009. pp. 173-223.

– From White Page to White Light. Fassbinder and Self-Reflexion in the Art of Film. (A fehér laptól a fehér fényig. Fassbinder és az önreflexivitás a filmművészetben) In: Pethő, Ágnes (Ed.): Words and Images on the Screen: Language, Literature and Moving Pictures. Cambridge Scholars Publishing Ltd, 2008. pp. 187-202.

– A fantázia forradalma (A japán film és 1968) In: Filmvilág 2008/12. pp.8-12.

– Többet kívánt, mint vajaskenyeret (Fassbinder Berlin, Alexanderplatz című filmjéről) . In: Filmvilág 2008/10. pp. 14-19.

– Színes vászon (A magyar játékfilm tendenciái 2006-2007-ben) In: Magyar film. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatóságának kiadványa. 2008

– A polgár halála (Ingmar Bergman életművéről) In: Kritika 2007/9.

– Csapatfotó (A fiatal magyar filmről) In: Filmvilág 2007/1. pp.12-16.

– Változó relációk (Waliczky Tamás mozgóképművészete) In: Balkon 2006/7

– Nincs alku. Lars von Trier melodrámái In: Metropolis 2006/2. pp. 40–59.

– Wong Kar-wai és a műfajok. In: Metropolis 2005/4. pp. 36-51.

– Az eltűnő valóság nyomában (A magyar fikciós dokumentumfilmek művészeti kontextusa) In: Budapesti Iskola, Budapest: MADE 2005. Szerkesztette: Zalán Vince pp.104-130.

– A vágy játékai (A szerelem reprezentációja Huszárik Zoltán Szindbád és Hajdu Szabolcs Tamara című filmjében) – Filmvilág 2004/10. pp.16-21.

– A szívről és az objektívről (Almási Tamás életműve) In: Zalán Vince(szerk):Magyar filmrendezőportrék, Budapest: Osiris, 2004. pp. 201-246.

– Az ellenállás tragikomédiája (Jean-Pierre Melville életműve) In: Filmvilág 2004/4. pp. 29-34.

– Pillangó a lepkeháló árnyékában (Otar Josszeliani életműve) In: Zalán Vince(szerk):Filmrendezőportrék. Budapest: Osiris, 2003. pp. 296-320.

– Durva élet – kegyetlen színház (A test, az élet és a színház Pasolini, Fassbinder és Mundruczó filmjeiben) –In: Filmvilág 2003/3. pp. 4-9.

– A szerző politikája avagy a hamisítás módozatai. Jókai-adaptációk és Az új földesúr két változataFilmkultúra online, 2002http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/essays/jokaifilm.hu.html

– Vándorlások. A stílus változásai Bresson, Straub és Fassbinder filmjeiben.  Filmkultúra online 2001. szeptember. http://www.filmkultura.hu/regi/2001/articles/essays/vandorlas.hu.html

– Egy fogalom csapdájában (A független film fogalmának elemzése) Filmkultúra online 2001. október http://www.filmkultura.hu/regi/2001/articles/essays/fuggetlen.hu.html

– Testek lajstromozása (Peter Greenaway: 8 és fél nő című filmjének elemzése) Prae 2000/nyár http://magyar-irodalom.elte.hu/prae/pr/200002/105_stohr.html

– Pokolba a technikával (A Dogma-mozgalom esztétikai kérdései) Filmkultúra online 2000. március http://www.filmkultura.hu/regi/2000/articles/essays/dogma.hu.html

– Cselekmény a filmen és az irodalomban  In: Filmspirál 17-18. (1999) pp. 155-177. és Filmspirál 18. (1999) pp. 158-171. http://www.filmintezet.hu/magyar/filmint/filmspir/17/cselek17.htm

– Tér-idő szerkezetek a magyar némafilmben In: Filmspirál 11. (1998) pp. 171-180.

Az alábbi osztályokban volt korábban osztályvezető

Oktatói tevékenység