Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Földényi F. László

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ

 

EGYETEMI TANÁR, MTA doktora, DOKTORI ISKOLA

(1952.Debrecen)

OKTATOTT TÁRGY: EGYETEMES DRÁMA- ÉS SZÍNHÁZTÖRTÉNET,

FILMKÉSZÍTÉS ÉSKULTÚRÁLIS ISMERETEK

1977-86 tudományos munkatárs, Magyar Színházi Intézet, Budapest
1989-91 egyetemi adjunktus, ELTE BTK, Összehasonlító és Világirodalmi Tanszék
1991 egyetemi docens (2006-tól egyetemi tanár), ELTE BTK, Összehasonlító és Világirodalmi Tanszék
2004- egyetemi docens (2006-tól: egyetemi tanár) a Színház- és Filmművészeti Egyetemen

2006-2015 – Színház- és Filmművészeti Egyetem, Művészetelméleti Tanszék,

tanszékvezető,

2007-2015 – Színház és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának vezetője

Ösztöndíjak:
1986 Deutscher Akademischer Austauschdienst, München, Ludwig-Maximilian Universität, Institut für Theaterwissenschaft (3 hónap)
1989-90 Deutscher Akademischer Austauschdienst, Berliner Künstlerprogramm Berlin (1 év)
1990-91 Morat-Institut für Kunst-und Kunstwissenschaft, Berlin (1 év)
1997 Landeshauptstadt München, Kulturreferat (3 hónap)
2001-02 Fellow-in-Residence, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (1 év)
2005 Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, research fellow, Wien (4 hónap)

2014-15 Internationales Kolleg Morphomata Köln (7 hónap)

A XX. századi dráma története
M
űelemzések
A polgári tragédia története. A romantika korának mítoszteremt
ő kísérletei
A romantika irodalma
Európai drámatörténet
A romantika korának irodalom- és m
űvészettörténete
Európai m
űvelődéstörténet
XX. századi színháztörténet

Vizuális kultúra a 20-21. században

 1. Defoe világa, Európa Kiadó, Budapest
 2. A fiatal Lukács. Egy gondolatkör rekonstrukciójának kísérlete, Magvető, Budapest
 3. A dramaturgia csapdája, Magvető, Budapest
 4. Melankólia, Magvető, Budapest (2. kiadás: Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.;
 5. kiadás: Kalligram kiadó, Pozsony, 2003. 4. kiadás: Kalligram, Pozsony, 2015.)
 6. Caspar David Friedrich, Helikon, Budapest, 157 p.
 7. A medúza pillantása, Lánchíd Kiadó, Budapest
 8. A túlsó parton, Jelenkor, Pécs
 9. A lélek szakadéka. Goya Szaturnusza, Jelenkor, Pécs, 183 p.
 10. Egy fénykép Berlinből, Liget, Budapest
 11. A tágra nyíló szem, Jelenkor, Pécs
 12. Veronika kendője, Múzeumi séták 1992-1997, Kijárat, Budapest
 13. A testet öltött festmény, Látogatások műtermekben, Jelenkor, Pécs
 14. Heinrich von Kleist, A szavak hálójában, Jelenkor, Pécs
 15. A gömb alakú torony, Jelenkor, Pécs
 16. Légy az árnyékom! Sophie Calle művészete, Enciklopédia Kiadó, Budapest
 17. A festészet éjszakai oldala, Kalligram, Budapest
 18. Berlin sűrűjében, Kalligram, Budapest
 19. “Az irodalom gyanúba keveredett” Kertész Imre-szótár, Magvető, Budapest
 20. Az ész álma. 33 esszé, Kalligram, Budapest
 21. Képek előtt állni, Kalligram, Budapest
 22. A medúza pillantása. A misztika fiziognómiája (2. átdolgozott kiadás), Kalligram,

Budapest, 2013

Könyvei megjelentek német, spanyol, francia, angol, olasz, görög, holland, szlovák, lengyel, cseh, svéd, portugál nyelven.

Műfordítások:
1977. – E. Bond: A pápa lakodalma, négy dráma [műfordítás másokkal] (Európa kiadó)

 1. – R. Brustein: A lázadás színháza (Európa kiadó)
 2. – F. Fergusson: A színház nyomában. A dráma művészete változó perspektívában

(Európa kiadó)

 1. – S. Gray: Kicsengetés, Négy dráma [műfordítás másokkal] (Európa kiadó)
 2. – Max Frisch: Tritychon, (Európa kiadó)
 3. – R. W. Fassbinder: Petra von Kant keserű könnyei (Színház folyóirat)
 4. – V. Essers: Henri Matisse (1869-1954). (Vince kiadó)
 5. – Nicolaus Sombart: Ifjúkor Berlinben (Osiris kiadó)
 6. – Eric Bentley: A dráma élete (Jelenkor kiadó)
 7. Heinrich von Kleist: Levelek, Pécs, (Jelenkor kiadó).
 8. – Günter Blamberger: Heinrich von Kleist (Kalligram kiadó)

1985 Mikes Kelemen Kör Emlékérme, Amszterdam
1987 Örley-díj
1991 IRAT-nívódíj
1996 József Attila-díj
1996 Soros Alapítvány Kosztolányi Dezs
ő díja
1995-99 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1998 Magyar Alkotóm
űvészek Országos Egyesülete Pro Literatura Díj
2002 Alföld c. folyóirat Irodalmi Díja
2002 Blauer Salon Preis, Literaturhaus Frankfurt am Main
2005 Gundolf-Preis, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
2006 Szépírók Díja
2007 Széchenyi-díj

1995/99 Heinrich von Kleist összes művei magyar kiadásának szerkesztője (Jelenkor kiadó)

2001/04 Robert Musil válogatott művei magyar kiadásának szerkesztője (Kalligram kiadó)

2003-    Etudes Germaniques, Párizs – szerkesztőbizottsági tag

2004-    Kalligram folyóirat, Pozsony, szerkesztőbizottsági tag

2004-    Ludwig-Boltzmann-Institut für Theorie und Geschichte der Biographie, Wien –

tudományos vezetőségi tag

2005-   Revista Ghrebh (Brazília, Sao Paolo) szerkesztőbizottsági tag

2009-  Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung – tag

2014 – Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung – elnökségi tag

Az alábbi osztályokban volt korábban osztályvezető