Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Újra TDK!

Kapcsolódj be te is! Április 16-án, szerdán 18 órakor megbeszélés az egyetem Vas utcai épületében. Hozz létre mvészeti alkotást, vagy tanulmányt a TDK keretein belül.


Egytemünkkön 2012-ben indult el a Tudományos Diákköri munka. A TDK-n aktívan részt vett hallgatóink alkotásaikkal és tanulmányaikkal sikeresen szerepeltek a 2013 áprilisában Egerben megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A közös munkát, közös gondolkodást idén is folytatjuk.

A TDK műhelyjellegű munka, amely művészeti alkotások valamint színház- és filmesztétikai tanulmányok létrehozását segíti. Az önkéntes képzési formában részt vevő hallgatók elmélyült alkotását és kutatását szaktanárok támogatják.

2014. március 17-én megrendeztük az első beszélgetést, de szeretnénk, ha nemcsak az első találkozások résztevői, hanem mások is bekapcsolódnának a munkába. Várunk tehát mindenkit, a márciusi alakuló ülésen részt vett hallgatókat és az újabb érdeklődőket a második találkozásra, amelyet 2014. április 16-án, szerdára szervezünk. Találkozzunk 18.00-kor az egyetem Vas utcai épületében, az első emeleti tanácsterem előtt! Várunk mindenkit, akinek már két lezárt féléve van az SZFE-n!

Arra kérjük az érdeklődőket, hogy akik még nem voltak ott a márciusi megbeszélésen, addig is gondolkodjanak ötleteken, milyen művészeti alkotásokat (színmű, forgatókönyv, film, fotó, színészi alakítás, látványterv, kosztüm stb.) vagy a színház- és filmművészettel kapcsolatos tanulmányokat szeretnének létrehozni a TDK keretei között. Az első fordulón megjelent hallgatók pedig próbálják pontosabban körvonalazni elképzeléseiket.
A jövő évi országos diákköri felhívás szövege elérhető az OTDT honlapján: http://www.otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/

Kérdéseikkel bátran keressék a TDK szervezőit! 

Jákfalvi Magdolna 
Művészetelméleti Tanszék 
egyetemi tanár 
jakfalvi.magdolna@szfe.hu 

Stőhr Lóránt
Művészetelméleti Tanszék
egyetemi docens
stohrlorant@gmail.com