Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Szi-Fi, Bevezetés a színház, a film és a televízió világába

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Felnőttoktatási Központja 2015 őszén színházi, filmes és televíziós kurzust indít.


Szi-Fi

Bevezetés a színház, a film és a televízió világába

Szakmai vezető: Kiss Csaba Jászai Mari-díjas, József Attila-díjas rendező, drámaíró, egyetemi oktató

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Csaba_(rendez%C5%91)

Képzés időtartama:összesen 460 óra, (2 félév, 12 hét + produkciós hét/félév.230 óra/ félév, ebből 96 elméleti óra és 134 gyakorlati foglalkozás, színpadi – illetve stúdiómunka)

oktatási napok: péntek és szombat 9:30-18 h  (16 tanóra/hét)

produkciós hét: 5 nap, napi nyolc óra színpadi- ill. stúdiómunka

Képzés ára:230.000 Ft+ÁFA/félév, azaz összesen 460.000 Ft+ÁFA, bruttó 292.100 Ft/félév, azaz összesen bruttó 584.200 Ft.  

Az első félévi tandíjat két részletben kell befizetni, 130.000 + ÁFA a felvételi beszélgetést követően, a képzés kezdete előtt, a második részletet  (100. 000 + ÁFA Ft)  pedig 2015. november 15-ig.

Képzés leírása: 

A Szi-Fit azon művészetek iránt érzékeny, 30 év alatti fiatalok számára indítjuk, akik mélyebben szeretnének megismerkedni a színházi munka, a filmkészítés és a televíziózás elméleti illetve gyakorlati alapjaival. A kurzus célja a minél szélesebb körű szakmai betekintés mellett az egyéni készségek gyakorlati kipróbálása, a kreativitás fejlesztése. A Szi-Fi gyakorlat-orientált, a szükséges esztétikei ill. történeti alapismeretek mellett színház- és filmdramaturgiát, kreatív írást (szituáció, dialógus, filmnovella), színpadi térben ill. kamera előtti létezést, beszédtechnikát, a kapcsolódó alapfogalmakat érinti. A rendezői gyakorlatok során a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálhatják képességeiket. A színházi illetve filmes félévet lezáró produkciós héten egy-egy önálló vizsgamunka elkészítésére kerül sor.

Témakörök:

–       Színpadi-, filmes-, és televíziós alapismeretek

–       Magyar és egyetemes drámatörténet

–       Filmtörténet

–       Gyakorlati dramaturgia

–       Filmdramaturgia

–       Kreatív írásgyakorlatok

–       Műelemzés

–       Filmesztétika

–       Színpadi gyakorlat (tér, színpadi mozgás, rendezői alapismeretek)

Filmes ill. televíziós gyakorlat (tér, világítás, játék a kamera előtt)

A képzés oktatói:Az SZFE oktatói és a szakma felkért előadói

A képzésen való részvételt készségfelmérő írásbeli rész ill. személyes találkozás előzi meg:

·         a jelentkező által írt 2-3 oldalas valós vagy fiktív történet, amelyet színpadra ill. filmre alkalmasnak talál

·         motivációs levél – az eddigi művészi jellegű tevékenységek, saját munkák ill. közös alkotásban való  részvétel felsorolásával

·         szóbeli elbeszélgetés. Tárgya: a mai magyar színházról és filmről való tájékozottság, általános műveltség.

A kurzus végén a hallgatók igazolást kapnak annak elvégzéséről, mely tartalmazza a tanárok névsorát, valamint a tanórák listáját, melyeket a képzés magában foglalt.

Maximális csoportlétszám: 18 fő

A képzés indulásának időpontja: 2015. október második hétvégéje (péntek,szombat)

Felvételi beszélgetés: 2015. szeptember 28. és október 3. között

Jelentkezés:Jelentkezni 2015.szeptember 25-ig lehet a kitöltött és aláírt jelentkezési lap illetve a motivációs levél és az írásbeli feladat megküldésével az szfe.felnottkepzes@gmail.com email-címre vagy a 338-47-49-es fax számra vagy a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére (1088 Budapest Vas u. 2/C).

További információ:Valkai Andrea, szfe.felnottkepzes@gmail.com email-címen, illetve hétköznap 8-12 óra között a 06-30/4067402-es telefonszámon.