Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Megújul és nyitott lesz az SZFE egyetemi könyvtára

A Színház- és Filmművészeti Egyetem teljes megújulásának következő ütemében a látogatók felé is nyitott, a mai kor igényeihez igazodó könyvtár és olvasói tér kerül kialakításra a Vas utca 2/d épület földszintjén. A modern egyetemi könyvtár kiszolgálja majd a speciális művészeti könyvtár- és médiatárhoz kapcsolódó igényeket, így támogatva a hallgatói tanulmányokat és a Doktori Iskola kutatói munkáját. A […]

A Színház- és Filmművészeti Egyetem teljes megújulásának következő ütemében a látogatók felé is nyitott, a mai kor igényeihez igazodó könyvtár és olvasói tér kerül kialakításra a Vas utca 2/d épület földszintjén.

A modern egyetemi könyvtár kiszolgálja majd a speciális művészeti könyvtár- és médiatárhoz kapcsolódó igényeket, így támogatva a hallgatói tanulmányokat és a Doktori Iskola kutatói munkáját.

A jelenlegi terveknek megfelelően a Vas utca 2/d földszintjén lesz a könyvtár, az olvasótér, az archív kottatár, az intézettörténeti gyűjtemény, valamint az Ódry archívum is.

A jól felszerelt olvasói tér a magas oktatási színvonalhoz elengedhetetlen informatikai eszközparkkal rendelkezik majd. Az irodalmi, mozgóképművészeti és edukációs igények kiszolgálása nem csupán az egyetemi polgárok oktatási támogatását biztosítja majd, hanem a lakosság számára is elérhető lesz.

Az Egyetem által hosszú ideje bérelt épületrész a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában van. Pikó András polgármester támogatja a könyvtár fejlesztését és az ehhez szükséges átalakítások végrehajtását a bérleményben. A felújítási munkálatok várhatóan 2021. júniusában kezdődnek el.

Mint ismert, az elmúlt hónapok intenzív fejlesztéseinek eredményeként megújult oktatási helyszíneken tanulhatnak az SZFE hallgatói a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetben, a Sinkovits Imre Színházművészeti Intézetben és a Németh Antal Drámaelméleti Intézetben is.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának története

Az egyetem elődjével, a Színészeti Tanodával egy időben jött létre az intézmény könyvtára. A Tanoda első könyvtárnoka Paulay Ede volt, aki kilenc éven keresztül felügyelte és gyarapította a gyűjteményt. Akkoriban úgyszólván nem létezett magyar nyelvű szakirodalom, ezért a könyvtár legrégebbi könyvei francia és német nyelvűek.

Kezdetben a tanárok ajándékkönyvei és az általuk írt tankönyvek képezték az állományt, de megtalálhatóak voltak az oktatásra szánt drámák, a növendékek által kézzel másolt szerepkönyvek, a súgó- és rendezőpéldányok is. A hangjegytár 334 dokumentumot tartalmazott, hiszen 1893-ig a prózai színészeken kívül az operai szakosok képzése is a Tanoda feladata volt.

Napjainkban a már egyetemi rangú intézmény képzési területeinek bővülésével, valamint a doktori iskola működésével jelentkező sokszínű szakmai igénynek is meg kell felelnie, de egyúttal nyilvános szakkönyvtári funkciót is ellát. Legfőbb feladata, hogy az elméleti és a gyakorlati oktatást a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben kiszolgálja, e cél érdekében minél nagyobb teljességre törekszik a színházi és a filmes szakirodalom gyűjtésében. A Könyvtár 2007-ben a Nemzeti Kulturális Alapnál nyert pályázat támogatásával megkezdte az állomány katalógusának elektronizálását. A teljes adatbázis 2011-től online katalóguson is elérhető.

Kottatár

1965-ben Nádasdy Kálmán – korának meghatározó művészegyénisége, akkori főigazgató – kezdeményezésére jött létre a Színház- és Filmművészeti Egyetem könyvtárának zenei részlege. A leltárkönyvek tanúsága szerint a kottatár állománya közel 10 ezer kotta és 2563 hangzódokumentum. Az elektronikus katalógusban jelenleg mintegy 3600, részben analitikusan feltárt kottában szereplő majd 19 ezer ezer műre kereshet az olvasó. A gyűjtemény műfaji összetétele az egyetemi oktatás igényeihez igazodik. Gyűjteményünkben fellelhetők népdalok és műdalok, a vokális komoly- és a könnyűzene valamennyi válfaja; operaáriák, operettek, musical-ek zongorakivonatai. A sanzonok, kuplék mellett keresettek a filmzenei válogatások és kortárs előadók műveinek kottái is.

Médiatár

A Könyvtár 1994-től videótárral is kiegészült, amely korábban főként a filmes oktatást szolgálta, de a színházi oktatáshoz kapcsolódóan prózai és zenés színházi előadások felvételeivel is gyarapítja a meglévő állományt. A könyvtár gyűjti a hallgatók vizsgafeladatait megörökítő felvételeket, a vizsgafilmeket, az egyetem életének jelentős eseményeiről készült felvételeket.

Jelentősen gyarapodott az elmúlt időszakban a magyar és külföldi filmek, valamint a színházi és operaelőadásokról készült DVD-k száma.

Fotó- és színlaptár

1956-tól tartalmazza az Ódry Színpadon bemutatott vizsgaelőadásokról készült felvételeket, valamint a hozzájuk tartozó színlapokat.

A képek megrendelhetőek az ÓDRY Archívum menüpontban megadott módon és feltételekkel.

Dedikált gyűjtemény

A több mint 900 darabból álló gyűjtemény szerzők, közreműködők, rendezők és színészek által dedikált könyveket, kottákat és DVD-ket tartalmaz.

Kapcsolat a könyvtárhoz: konyvtar@szfe.hu