Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Köztársasági ösztöndíj pályázat a 2013/2014-es tanévre

A többször módosított – 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 85. §-ában, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Színház-és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA.


Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény azon államilag támogatott / állami ösztöndíjas, illetve önköltséges / költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

 

A pályázat további feltételei:

 

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik

 

·         kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg

·         szakmai területen kimagasló munkát végeztek

a  2012/2013-as tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

 

A köztársasági ösztöndíj havi összege  a  2013/2014. tanév  első négy hónapjára  34 000,- Ft, / fő /hó, következő hat hónapjára a 2014. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg.

 

A köztársasági ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik (évhalasztás, tanulmányok befejezése), a megszűnést követően az ösztöndíj nem folyósítható.

A pályázatok beadásának határideje:    2013. július 1.

(Vas u. 2/D I. emelet 109., Tanulmányi Osztály)

 

Budapest, 2013. június

Rábai Hedvig

tanulmányi előadó