Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Felvételi tájékoztató

A 2012-13-as tanévben induló alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok tájékoztatója.


 

 

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma 
Választható szak Költség- térítés (félév) Képz. idő
(félév) 
Érettségi vizsga-követelmények Képz. terület
 O  N A színházrendező(1)   támogatott  10 alkalmassági vizsga (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)
MŰV
 O   N K színházrendező(1)  600 000 Ft  10 alkalmassági vizsga (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)
MŰV
 O  N A színművész(2)   támogatott  10 alkalmassági vizsga (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)
 MŰV
 O  N K színművész(2)  560 000 Ft  10 alkalmassági vizsga (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)
 MŰV

(1) Választható szakirányok: bábrendező.
(2) Választható szakirányok: prózai színész, bábszínész.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Az Egyetem a gyakorlati és alkalmassági vizsgák lebonyolításáért 4000 forint vizsgadíjat szed.
Amennyiben a jelentkező a meghirdetett egységes, osztatlan képzés, illetve a mesterképzés államilag támogatott és költségtérítéses finanszírozási formájára is jelentkezik, az alkalmassági és gyakorlati vizsga díját csak egyszer kell megfizetnie.

Az Egyetem a saját csekkjét a felvételi vizsga első fordulójára szóló értesítő levélhez mellékeli. A feladóvevény eredeti példányát, illetve a banki átutalás igazolólapját a vizsga napján valamennyi jelentkezőnek magával kell hoznia. Ennek hiányában a felvételi vizsga nem kezdhető meg.

A színművész egységes, osztatlan szakon, az alapképzésen (prózai) kívül bábszínész szakirány is  indul, ezért az Egyetem kéri a honlapjáról (www.szfe.hu) letölthető szakirányra jelentkezés nyomtatvány beküldését az Oktatási Hivatal és az SZFE címére is.

A színházrendező szak kizárólag a bábrendező szakiránnyal indul.

Felvételi pontok számítása

A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek, s ehhez adják a többletpontokat. A vizsga több szakaszból áll. Az első fordulóban a vizsgázók közül pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság alkalmatlannak minősít. A második és további vizsgákra csak azok kerülhetnek, akik a megelőző részvizsgán megfeleltek. Tanulmányi pontot az Intézmény nem számol.

Az intézményi vizsgák sajátos követelményei a kapcsolódó dokumentumok között találhatók meg.

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Képz.
szint

Munka-
rend 

 Fin.
forma

Választható szak

 Költség-térítés (félév)

 Képz. idő
(félév)

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

 M

 N

 A

dokumentumfilm-rendező művész

 támogatott

 4

alkalmassági vizsga(Alk) és gyakorlati vizsga

 MŰV

 M

 N

 K

dokumentumfilm-rendező művész

700 000 Ft  

 4

 alkalmassági vizsga(Alk) és gyakorlati vizsga

 MŰV

 A

filmrendező művész

 támogatott

 4

 alkalmassági vizsga(Alk) és gyakorlati vizsga

 MŰV

 M

 N

 K

 filmrendező művész

  850 000 Ft

 4

 alkalmassági vizsga(Alk) és gyakorlati vizsga

 MŰV

 M

 N

 A

látványtervező művész(1)

 támogatott

 4

alkalmassági vizsga(Alk) és gyakorlati vizsga  

 MŰV

 M

 N

látványtervező művész(1) 

 750 000 Ft 

alkalmassági vizsga(Alk) és gyakorlati vizsga  

 MŰV

 
(1) Választható szakirányok: mozgókép látványtervező.

Specializálódás a képzés során
A látványtervező művész mesterszakon belül a mozgókép látványtervező szakirány indul.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A tanulmányok igazolásához a jelentkezéssel együtt benyújtandó az oklevél, illetve a leckekönyv másolata.

Felvételi pontok számítása
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 1. számú táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb az Oktatási Hivatal által megszabott határidőig (2012. július) kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
A gyakorlati vizsgán összesen 99 pont érhető el, mely az írásbeli vizsgafeladatok, a benyújtott portfólió és a szóbeli meghallgatás során elnyert pontszámokból tevődik össze. Tanulmányi pontszámot az egyetem nem számol, a gyakorlati vizsgán elért pontok kétszeres összege adja a felvételi összpontszámot.

Pontszámítás

Felvételi pontok:
 – gyakorlati vizsga (Gy): 99 pont

Többletpontok minden szak esetében:
Maximum 1 többletpont adható
 – Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont
    – fogyatékosság: 1 pont
    – gyermekgondozás: 1 pont
    – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont
    – hátrányos helyzet: 1 pont

Intézményi vizsgák sajátos követelményei a kapcsolódó dokumentumok között találhatók meg.