Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

FELVÉTELI ELJÁRÁS – 2013

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE 2013. MÁRCIUS 1. AMENNYIBEN FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSI LAPOT KÜLD BE, ÉS AHHOZ CSATOLJA A DOKUMENTUMAIT, AZT 2013. MÁRCIUS 1-jÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENIE:
"2013. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés" Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.


ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz. szint Munka-rend Fin. Forma Megh.
képzés
Önköltség (félév)
Forint
Képz. édő (félév) Érettségi követelmé-nyek Képz. ter.
A N A gyártásszervező támogatott 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N K gyártásszervező 495 000 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N A kameraman támogatott 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N A kameraman 495 000 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N A mozgókép (film- és televíziórendező) támogatott 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N K mozgókép (film- és televíziórendező) 495 000 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N A mozgókép (hangmester) támogatott 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N K mozgókép (hangmester) 495 000 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N A mozgókép (vágó) támogatott 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N K mozgókép (vágó) 495 000 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N A televíziós műsorkészítő támogatott 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
A N K televíziós műsorkészítő 400 000 6 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
O N A filmdramaturg támogatott 10 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
O N K filmdramaturg 510 000 10 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
O N A színházi dramaturg támogatott 10 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
O N K színházi
dramaturg
520 000 10 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
O N A színművész támogatott 10 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
O N K színművész 580 000 10 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY)

MŰV

F N A színházi rendezőasszisztens támogatott 4 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV
F N K színházi rendezőasszisztens 200 000 4 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (GY) MŰV

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az Egyetem a gyakorlati és alkalmassági vizsgák lebonyolításáért 4000 forint vizsgadíjat szed. A Színház- és Filmművészeti Egyetem bankszámlaszáma: 10032000-01493270-01110009. A közlemény rovatba be kell írni, hogy felvételi, a jelentkezett szak neve, plusz a jelentkező neve.

Amennyiben a jelentkező a meghirdetett egységes, osztatlan képzés, illetve a mesterképzés államilag támogatott és költségtérítéses finanszírozási formájára is jelentkezik, az alkalmassági és gyakorlati vizsga díját csak egyszer kell megfizetnie.

Az Egyetem a saját csekkjét a felvételi vizsga első fordulójára szóló értesítő levélhez mellékeli. A feladóvevény eredeti példányát, illetve a banki átutalás igazolólapját a vizsga napján valamennyi jelentkezőnek magával kell hoznia. Ennek hiányában a felvételi vizsga nem kezdhető meg.

Felvételi pontok számítása

A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek, s ehhez adják a többletpontokat. A vizsga több szakaszból áll. Az első fordulóban a vizsgázók közül pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság alkalmatlannak minősít. A második és további vizsgákra csak azok kerülhetnek, akik a megelőző részvizsgán megfeleltek. Tanulmányi pontot az Intézmény nem számol.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2013. július 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2013 c. kiadvány Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden osztatlan képzés

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

Saját vizsgák leírása

Felnőttképzésben meghirdetett szakok saját vizsgáinak leírása

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS – 2013

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Filmes mesterszakok, valamint a Televíziós műsorkészítő alapképzési szak

1088 Budapest, Szentkirályi u. 32/A
•  Telefon: (1) 411-2926
•  E-mail: zatonyi.ildiko@szfe.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE 2013. MÁRCIUS 1. AMENNYIBEN FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSI LAPOT KÜLD BE, ÉS AHHOZ CSATOLJA A DOKUMENTUMAIT, AZT 2013. MÁRCIUS 1-JÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENIE:
"2013. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés" Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.

 MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Személyes megjelenést igénylő v.izsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

filmoperatőr művész

támogatott

4

alkalmassági vizsga (Í+Sz) és gyakorlati vizsga (Gy)

MŰV

M

N

K

filmoperatőr művész

850 000 Ft

4

 

MŰV

M

N

A

filmrendező művész

támogatott

4

 

MŰV

M

N

K

filmrendező művész

850 000 Ft

4

 

MŰV

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A tanulmányok igazolásához a jelentkezéssel együtt benyújtandó az oklevél, illetve a leckekönyv másolata.

Az Egyetem a gyakorlati és alkalmassági vizsgák lebonyolításáért 4000 forint vizsgadíjat szed.

Amennyiben a jelentkező a meghirdetett egységes, osztatlan képzés, illetve a mesterképzés államilag támogatott és költségtérítéses finanszírozási formájára is jelentkezik, az alkalmassági és gyakorlati vizsga díját csak egyszer kell megfizetnie.

Az Egyetem a saját csekkjét a felvételi vizsga első fordulójára szóló értesítő levélhez mellékeli. A feladóvevény eredeti példányát, illetve a banki átutalás igazolólapját a vizsga napján valamennyi jelentkezőnek magával kell hoznia. Ennek hiányában a felvételi vizsga nem kezdhető meg.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2013 c. kiadvány 3. számú táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2013. július 10-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A gyakorlati vizsgán összesen 99 pont érhető el, mely az írásbeli vizsgafeladatok, a benyújtott portfólió és a szóbeli meghallgatás során elnyert pontszámokból tevődik össze. Tanulmányi pontszámot az egyetem nem számol, az alkalmassági és gyakorlati vizsgán elért pontok kétszeres összege adja a felvételi összpontszámot.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 – alkalmassági vizsga: 25 pont
 – gyakorlati vizsga: 74 pont

Többletpontok minden szak esetében:
 – Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont
    – fogyatékosság: 1 pont
    – gyermekgondozás: 1 pont
    – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont
    – hátrányos helyzet: 1 pont

 Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2013. július 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

Saját vizsgák leírása

Felnőttképzésben meghirdetett szakok saját vizsgáinak leírása