Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Februártól Színházi nevelés szakirányú továbbképzést indítunk

A színházi nevelés szakirányú továbbképzés a színházművészet és a pedagógia közös alkotói és tudományos területeire fókuszálva olyan, elsősorban tanári szaktudást nyújt, mely a hagyományos pedagógia eszköztárát bővítve a művészeti nevelés kreatív technikáival ismerteti meg a hallgatókat.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzést kéthetente pénteken és szombaton tartjuk az Egyetem épületeiben. Két félév sikeres elvégzése, a szakdolgozat leadása és megvédése valamint a szakmai gyakorlat teljesítése után a hallgatók oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: színházi szaknevelő.


Az Egyetem elméleti és gyakorlati oktatóinak irányításával a hallgatók a drámapedagógia, a dramaturgia, a dráma- és előadás-elemzés, a színpadi látvány, a művészi beszéd, a színészi játék legfontosabb kérdéseivel szembesülnek, kipróbálják magukat színészként, produkciók rendezőjeként, írójaként, de színházi szakíróként is. Elméleti ismereteiket bővítik és rendszerezik, a gyakorlati tárgyakban kreatív képességeiket (íráskészség, vizualitás) fejlesztik, ismereteik későbbi sikeres alkalmazásához a drámapedagógiai tárgyak segítik őket. A kurzus célja, hogy saját alkotói adottságaikkal tisztába jött, speciális tudással bíró és módszertanilag felkészült szakembereket képezzen, akik szerzett ismereteiket a színházi nevelés bármely területén sokrétűen hasznosíthatják.

Az oktatók az egyetemünkön tanító tanárok közül kerülnek ki, többek közt: Csizmadia Tibor, Győrei Zsolt, Hegedűs D. Géza, Huszti Péter, Karsai György, Kiss Csaba, Nánay István, Ságodi Gabriella; a drámapedagógiai tárgyakat Golden Dániel, Keresztúri József, Perényi Balázs és Tóth Miklós tanítják.

A képzés kezdete: 2016. február

A képzés díja: 170 000 Ft/félév

Nyilvántartási szám: OH-FHF1715-412009

A képzés szakfelelőse: Dr. habil. Győrei Zsolt egyetemi docens

Felvételi követelmények:

·         alapszakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikéről: bölcsészettudomány, tanárképzés, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés

·         a jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt

A jelentkezés módja:

Az itt letölthető jelentkezési lapon, az alábbi csatolandó dokumentumokkal:

·         diplomamásolat

·         fényképes szakmai önéletrajz

·         3 db igazolványkép

·         4 000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat

·         amennyiben a képzést a munkáltató fizeti, munkáltatói hozzájárulás

A jelentkezési díj befizethető:

·         banki átutalással vagy

·         postai csekken az Egyetem alábbi számlaszámára:

10032000-01493270-01110009.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Színházi nevelés 2016

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

A jelentkezési lapot és mellékleteit személyesen vagy postai úton a következő címre kérjük megküldeni:

Színház- és Filmművészeti Egyetem Oktatásszervezési Osztály

1088 Budapest, Vas u. 2/C

A borítékon szíveskedjenek feltüntetni: Színházi nevelés 2016.

Jelentkezési határidő: 2016. január 15.

A képzés tervezett kezdete: 2016. február 8.

További  információ:

SZFE Oktatásszervezési Osztály

Sziopisz Mária

telefon: (06-1) 411-2919

e-mail: sziopisz. maria@szfe.hu