Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

A Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetőségének állásfoglalása

Az egyetem valamennyi polgára tájékoztatásául az alábbiakban közzétesszük azt az állásfoglalást, amelyet a sajtómegkeresésekre reagálva fogalmazott meg az egyetem vezetősége.


A Színház- és Filmművészeti Egyetem nagy hagyományokkal rendelkező, összetett törvényi és belső szabályzatok által meghatározott tevékenységet végző állami felsőoktatási intézmény. Alaptevékenysége a színházi, filmes és televíziós szakemberek és művészek képzése, mely tevékenységét sikeresen és eredményesen végzi több mint 150 éve.

Különösen is figyelünk arra, hogy csökkentsük a hallgatókat érő esetleges jogsértések kockázatát. Az egyetem hagyományos oktatási rendszere, a kis létszámú osztályokban, személyes, nem arctalan viszonyok között történő tudásátadás ennek is fontos eszköze. Jól működik a néhány éve bevezetett, az esetleges problémák feltárását és anonim kezelését is lehetővé tévő osztálybizalmi rendszer. Az egyetem Hallgatói Önkormányzata a hallgatók számára közvetlenül elérhető fórumként szolgál. A hallgatók bármilyen ügyükben közvetlenül fordulhatnak a rektorhoz, a kancellárhoz, illetve a konzisztóriumhoz.

Természetesen, ahogy a világon egyetlen más intézmény, az SZFE sem állíthatja, hogy nem fordulhat elő a falai közt visszaélés, jogszabályokba ütköző cselekmény. Ugyanakkor az egyetem nyilvántartása szerint az elmúlt évtizedekben nem fordult elő zaklatási ügy az intézményben. Egyetemünk egyetlen oktatójával szemben sem kellett az intézményben etikai vizsgálatot folytatni.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem lehetőségeit a jogszabályok és belső szabályzatok korlátozzák az esetlegesen előforduló vétségek kivizsgálására és szankcionálására, ezektől önkényesen nem térhet el.

Az egyetem Szervezeti és Működési Rendjében bármilyen visszaélés, etikai vétség vizsgálatára rendelt szerv az Etikai Bizottság. Feladata és hatásköre: az emberi méltóság és alapvető emberi jogok, továbbá az Egyetem jó hírnevének megőrzése érdekében ellenőrzi az etikai normák megtartását, ezzel összefüggésben az Egyetem Etikai Kódexében foglalt feladatokat ellátja, így különösen: az etikai normák megsértőjével szemben etikai szankciókat foganatosíthat az egyetemi nyilvánosság igénybevételével, továbbá javaslatot tehet az Egyetem vezetőinek fegyelmi eljárás lefolytatására.

Ugyanakkor a jogszerűség abban is megnyilvánul, hogy:

  1. nem lépjük, nem léphetjük át a jogkörünket, nem nyomozunk, nem ítélkezünk (az SZFE felsőoktatási intézmény, és nem hatóság)
  2. minden konkrét esetet egyedileg kezelünk, biztosítva az ártatlanság vélelmét.

Különbséget kell tenni a konkrét személyeket is érintő kérdések, konkrét ügy/ügyek, illetve általánosságban a zaklatás mint jelenség értelmezése között.

Az egyedi esetekben egyedileg kell eljárnunk. A közvéleményt érdeklő, konkrét kérdésre vonatkozóan két állítás áll szemben egymással, az egyik szerint megtörtént a zaklatás, a másik szerint nem. Sem hatásköre, sem joga, sem lehetősége nincs az egyetemnek arra, hogy eldöntse, melyik felel meg a valóságnak a két, egymásnak ellentmondó állítás közül. Mindaddig, amíg független hatóság nem állapít meg jogsértést, az egyetemnek nincs joga lépni az ügyben. Ugyanakkor evidencia, hogy bármilyen bizonyítást nyert jogsértés vagy erkölcsi vétség esetén az elkövetővel szemben az egyetem a megfelelő szankciókat alkalmazza.

Ami a zaklatás kérdését általánosságban illeti, azzal kapcsolatban az egyetem álláspontja határozott. Elítéljük az emberi méltóság bárminemű megsértését, a hatalommal való visszaélés és a bántalmazás minden formáját. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bárki, aki bármiféle hatalommal rendelkezik, azt ne az általa vezetettek érdekében tett felelős munkavégzésre, hanem saját önös céljai, vágyai kielégítésére használja.

Meggyőződésünket és az egyetem fennállása óta folytatott gyakorlatunkat is tükröző Etikai Kódexünkben megfogalmazottak szerint minden eszközt igénybe veszünk a visszaélések megakadályozására. Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy az egyetem jelenlegi és leendő hallgatóit se érhesse sérelem, hogy tanáraink csak etikailag kikezdhetetlen emberek legyenek, annak érdekében, hogy az oktatás az eredményes művészképzéshez nélkülözhetetlen bizalom légkörében folyhasson továbbra is.

Budapest, 2017. október 19.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetősége