Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

„A nyelv nem pusztán a gondolatközlés eszköze…”

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa megválasztotta a Habilitációs Bizottság új elnökét. Ennek apropóján Prof. Dr. Balázs Géza válaszol kérdéseinkre. Életpályájának meghatározó részét képezi a felsőoktatás, mikor került kapcsolatba a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel? Minden iskolatípusban tanítottam, egész életemet a felsőoktatásban töltöttem, mintegy húsz éve professzorként. Szerencsés vagyok, hiszen számos egyetemen megfordultam már, az SZFE […]

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa megválasztotta a Habilitációs Bizottság új elnökét. Ennek apropóján Prof. Dr. Balázs Géza válaszol kérdéseinkre.

Életpályájának meghatározó részét képezi a felsőoktatás, mikor került kapcsolatba a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel?

Minden iskolatípusban tanítottam, egész életemet a felsőoktatásban töltöttem, mintegy húsz éve professzorként. Szerencsés vagyok, hiszen számos egyetemen megfordultam már, az SZFE mellett jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszékén, valamint a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen tanítok, korábban oktattam Szombathelyen, Egerben, valamint az amszterdami egyetemen és a nyitrai egyetemen is. Két évvel ezelőtt lettem az SZFE tanára.

A tudományos életben legtöbbször a nyelvészet kapcsán lehet találkozni a munkásságával. Nyelvészként milyen feladatokat lát el az SZFE-n?

Engem valóban nyelvészként ismernek, de néprajzkutató-antropológusi, valamint közművelődési végzettségem, érdeklődésem és kutatási területem is van. Nyelvészként főleg nyelvpolitikával, nyelvi kultúrával, retorikával foglalkozom, nyelvi kutatásaim, tantárgyaim lefedik az SZFE összes területét: a színház- és médiatudományt, művészetelméletet. Gyakorlati nyelvstratégiai, nyelvművelő tevékenységem fontos része az a sok ezer rádiós és televíziós műsor, amit az elmúlt évtizedekben készítettem. Az SZFE-n lehetőséget kaptam egy beszédkultúra munkacsoport létrehozására is.

Az Egyetem saját kiadású tudományos folyóiratában, az Urániában a művészet nyelvének születéséről ír. Milyen kapcsolat fedezhető fel a nyelv és a művészet viszonylatában?

Ahogy legutóbbi monográfiámban írom: A nyelv nem pusztán a gondolatközlés eszköze, hanem maga is a kezdetektől fogva megfelel a művészet lényegének, úgymint: mimézis, absztrakció; azután alkotó, a játékhoz hasonlóan élvezetet (örömöt) jelentő tevékenységforma. Művészet és nyelv ezen túl is több síkon összekapcsolódik. A kezdeti kapcsolat az idők homályába vész, de kikövetkeztethető, és ennek máig ható nyomai vannak. Minden művészeti és nyelvi tevékenység az ember legalapvetőbb tulajdonsága, vagyis a művészet és a nyelv miatt vagyunk ember. (További részletes kifejtés olvasható az Uránia online felületén: https://urania.szfe.hu/2022/01/a-muveszet-nyelvenek-szuletese-muveszet-es-nyelvelmeleti-megkozelites/. A szerk.)

2022. július 28-án megválasztották az SZFE Habilitációs Bizottsága elnökének. Milyen megfontolásból vállalta el ezt a feladatot?

Egyrészt egy ilyen felkérésnek nem lehet ellenállni, de komolyra fordítva: az SZFE-nél hússzor nagyobb egyetemen voltam már tudományos rektorhelyettes, oktatási dékánhelyettes, az sem jelentett problémát, minden vezetői beosztásomat szolgálatnak tekintettem, és ezt a megtisztelő feladatot is így látom. Bátorítást jelent, hogy nagyon rokonszenves kollégák és hallgatók vesznek körül.

Oktatói és habilitációs bizottsági elnöki munkájához sok sikert kívánunk!

Az interjút készítette: Bagány Márton