Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Generációk találkozása

A program célkitűzése, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek az SZFE-n folyó oktatásba, arról valós élményeket szerezzenek egy televíziós stúdiógyakorlat-sor elvégzésével.


Fontos szempont volt, hogy a média iránt érdeklődő középiskolás fiatalok aktív részesei legyenek a programnak, a megszerezhető információk élmény-alapúak legyenek. A program címe: „Generációk találkozása” is sugallta az SZFE ars poeticáját, amely a művészképzésben a tapasztalatátadásra és a mester-tanítvány intenzív munkakapcsolatra koncentrál. A kurzusra jelentkezőket első évfolyamos és végzett hallgatók segítették, közös munkájukat a televíziózásban jártas tanár irányította.
Időrendi sorrendben összefoglalva a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek:
– lebonyolítási terv készítése
– a jelentkezőknek a feldolgozandó feladat szövegének kiküldése
– tv stúdió bemutatása, funkcionalitás, kreatív lehetőségek
– munkavégzés az objektív előtt, a kereső mögött
– bemutatkozás kamera előtt
– kötetlen eszmefuttatás meghatározott témáról kötött időkeretben
– riportkészítés
– mini tévéjáték készítése
– visszanézés, kiértékelés
A cél, hogy az aspiránsok /potenciális felvételizők/ közelebb kerüljenek az SZFE-n folyó televíziós műsorkészítő képzés és mozgóképoktatás formai és tartalmi elemeihez – megvalósult. A résztvevők
– önállóan dolgoztak
– stábban dolgoztak
– kameramenként dolgoztak
– rendezőként dolgoztak
vagyis a stábhierarchia minden posztján megfordultak, voltak képvágók, asszisztensek, technikai rendezők, világosítók, stb. Megismerkedtek a mozgóképi szakma kommunikációjának alapjaival, terminus technikusaival, a műteremben elvárható magatartás szabályaival. Szoros egymásrautaltságban, egy új, számukra eddig ismeretlen munkamódszerrel ismerkedtek meg, amely szigorú utasításos rendszerben épül, csak abban működik. A hallgatók megértették ennek az általuk még nem ismert világnak a szabályrendszerét, gyorsan adaptálódtak.
Pszichésen is sokkoló volt az az élmény, amikor először nézték vissza privát és szakmai teljesítményüket, inspiráló hatásuk hetekkel később érződött. Miután minden hallgató megkapta a teljes kurzusról készült dvd másolatot, többen visszajelzéseket tettek, a kurzus rájuk tett pozitív hatásáról számolva be.
A megvalósult program jellemzői:
megnevezés: workshop/élménynap
időpont: 2016.06.23.
helyszín: Szentkirályi u. 32/a
időtartam: 7 óra + utómunka
téma: mini tévéjáték forgatás
típus: önálló- és csoportmunka
eredmény: mini tévéjáték

A projektet támogatta:

ntp-eet-eem-logo